TIM bvba is failliet verklaard

  27 juli 2020
  Tim

  NINOVE – De ondernemingsrechtbank van Dendermonde verklaarde TIM bvba failliet op 29 juni 2020. Er zou een overnemer zijn uit dezelfde branche.

  De officiële hoofdactiviteit van TIM bvba  is goederenvervoer over de weg en het bouwrijp maken van terreinen. De ondernemer, Johan Van Mulders, baatte langs de Elisabethlaan 151 een bedrijf uit voor grond- en afvalopslag en -verwerking.

  Verzegeld

  Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) liet op 23 januari 2020 zijn bedrijf verzegelen omdat hij zich niet hield aan de uitbatingsvoorwaarden. Het bedrijf kon vanaf dan nog één keer afvoeren per week onder strikte voorwaarden. De politie deed regelmatig controle en stelde verschillende processen-verbaal op: een aantal voor onterechte aanvoer en een aantal voor het niet naleven van de voorwaarden.

  TIM bvba is in beroep gegaan tegen die bestuurlijke maatregel. De minister heeft dat beroep op 4 mei 2020 ongegrond verklaard.

  Woensdag 1 juli 2020 was er een vergadering met de zaakvoerder, de burgemeester, de milieuambtenaar en de milieu-inspectie. Maar deze leverde niets op.

  De ondernemingsrechtbank had toen al het failliet uitgesproken met ingang van maandag 29 juni 2020.

  Rechter-commissaris in dit dossier is Dirk Nevens. De curatoren zijn Marga Pieters en Jozef Dauwe.

  Commentaren

  Johan Van Mulders, de uitbater van het bedrijf, wou een korte commentaar kwijt. “Het is de schuld van de gemeente. Hadden ze mij laten verder werken, dan was dat alles niet gebeurd. Maar ze zijn zelf in de fout met illegale opslag op hun terreinen en daar mag niets aan gedaan of over geschreven worden.” Dat laatste klopt alvast niet; wij berichtten daar al eerder over.

  Hoe moet het verder? “Zelf ben ik met pensioen. Maar er is een kandidaat-overnemer voor het bedrijf, uit dezelfde branche. Ik maak me sterk dat de belastingbetaler niet zal moeten opdraaien voor de sanering van het terrein.”

  Burgemeester Tania De Jonge wou enkel kwijt “dat de zaak nu in handen is van de curator. We zijn in contact met hem, maar ik kan niet dieper ingaan op dit dossier.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons