• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Als een razende Roeland

  20 juni 2020

  NINOVE – Voormalig burgemeester en oud-schepen Michel Casteur (Open VLD) haalde tijdens de virtuele gemeenteraad van 18 juni snoeihard uit naar de Ninoofse verkeersdienst. Volgens hem zijn tienduizenden euro uitgegeven aan overbodige verkeersborden.

  De aanleiding voor zijn filippica was het voorstel van schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) om dit jaar nog € 89.385,47 uit te trekken voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken.
  “We voorzien deze zeker in de Kapellestraat, het begin van de Krepelstraat, de Pollarebaan en de Eichemstraat.”

  De grootste kritiek op die planning kwam dit keer niet van de oppositie, maar van een lid van de eigen coalitie.
  Michel Casteur oogt met zijn witte baard gewoonlijk als de zomerversie van de kerstman. Maar nu leek hij eerder op kapitein Iglo, die ontevreden was over de kwaliteit van de fishsticks. Zijn zwarte bril en de zware stemintonatie versterkten dat beeld.

  Overbodige borden

  Want ontevreden was de oud-burgemeester wel. “Er komen dus geen fietssuggestiestroken in de Industriezone-Oost, terwijl de bedrijven daar al lang om vragen.”
  Als het was omwille van een tekort aan middelen, had hij zijn antwoord goed voorbereid: door een overaanbod aan onnodige verkeersborden had de stad al tienduizenden euro teveel uitgegeven. Hij gaf een overzicht van de straten waar dit het geval was: ondermeer de Outerstraat-Bovenhoekstraat, de Zuurstraat, zones 30 in Voorde en Appelterre, de Mallaardstraat, de Holstraat, de Kwadestraat-Zuid en verder voorbeelden uit Neigem en Denderwindeke.

  “Die kritiek is niet gericht op de schepen, maar hij moet kunnen rekenen op zijn diensten”, beklemtoonde hij. “Nu is er een nieuw diensthoofd aangeworven, maar in het verleden waren wij zeer tevreden over een contract met een gepensioneerde ingenieur. We zouden ook een beroep kunnen doen op een gewezen inspecteur van politie met heel veel kennis op verkeersvlak. Als je alle deelgemeenten onder de loep zou nemen en rekening houden met het wettelijk kader, dan zou je veel kunnen besparen.”
  Misschien kon Ninove proberen de massa verkeersborden aan de buurgemeenten te slijten?

  Die uithaal leverde Casteur een reprimande op van gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD): zijn tussenkomst had niets vandoen met het agendapunt. Vande Winkel zegde wel bereid te zijn om bij een andere gelegenheid in te gaan op deze problematiek en zeker op de situatie in Outer. Al vond hij het proces van zijn diensten deontologisch niet kunnen.

  “Ik wou aantonen, dat we onze financiële middelen goed moeten beheren”, gaf Casteur als bijkomende verklaring voor zijn uithaal. “Nu kunnen we geen fietssuggestiestroken plaatsen in de industriezone wegens die financiële beperking. Als we alle onterechte uitgaven aan borden vermijden, hebben we wel genoeg geld.”

  Een voorstel van Guy D’haeseleer (Forza Ninove) om dat punt uit te stellen, haalde geen meerderheid. Uitstel betekende geen stroken bij het begin van het schooljaar.

  Het industrieterrein zou niet in de vergeetput belanden, verzekerde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). Er loopt immers een dossier voor subsidie door de Vlaamse overheid. De provincie maakt al € 20.000 vrij voor de aanleg van fietssuggestiestroken en biodiverse bermen aldaar.

  Damocles

  De rangen waren weer gesloten en de meerderheid stemde in blok voor dat punt.

  Dissidentie blijft wel als een zwaard van Damocles boven de krappe meerderheid van 17 op 33 zetels hangen.

  Open VLD heeft wellicht nog nare herinneringen aan de verkiezingen van 1994. Toen verloren de liberalen 4 zetels, waaronder 3 aan Banier van wijlen Louis Waltniel. Guy D’haeseleer haalde zijn 1ste zitje binnen.

  Ze hielden nog 13 zetels over en verhuisden voor 6 jaar naar de oppositie. Die verloren zetels hebben ze nooit meer kunnen recupereren.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons