• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  “De mensen zouden het echt graag weten, want het zit hen zeer hoog.”

  02 april 2021

  NINOVE – Daarmee verwoordde Dany Goessens (Forza Ninove) de frustraties van de wijk Hof Ter Duyst over het uitblijven van herstellingen aan de voetpaden. Daarom interpelleerde tijdens de gemeenteraad van 29 maart nog maar eens de schepen van openbare werken Wouter Vande Winkel (Samen).

  Het Forza-raadslid had de schepen op 14 december aangesproken over de slechte toestand van de trottoirs in de wijk Hof Ter Duyst.

  “De schepen antwoordde toen, dat er eind januari begin februari een beslissing zou zijn. Hij bleek voorstander om niet alleen de slechte trottoirs aan te pakken maar om een totaalproject in de wijk te ontwikkelen. Hij beloofde eind januari duidelijkheid te kunnen geven aan de bewoners van de wijk. Het is nu eind maart en de mensen in de wijk weten nog altijd niet wat de beslissing is. De trottoirs liggen er nog altijd even slecht bij als voorheen.”

  Wanneer?

  Hij had een aantal vragen voor de schepen, maar de belangrijkste was: “Wanneer voorziet men nu concreet de dringende herstellingen van de trottoirs in de wijk Hof Ter Duyst?”

  Stijn Vander Elst (Open VLD) sloot zich hierbij aan en vroeg dringend werk te maken van de herstelling van het wegdek en de voetpaden van de Lindendreef.

  “Er is inderdaad wat vertraging omdat de financiële raming nog niet rond is”, gaf Vande Winkel toe. “Er is nog geen beslissing genomen. Ik garandeer je wel dat iedereen er is van overtuigd, dat er iets moet gebeuren.”

  Lindendreef

  Een totale herinrichting van de wijk zou nog een hele tijd duren. “Zolang willen we niet wachten. De toestand van de Lindendreef is het meest precair en daarover zal ik voor de zomer nog communiceren. In de wijk zijn dringende herstellingen aan de trottoirs gebeurd en de nieuwe meldingen pakken wij aan. Voor de Lindendreef zijn dringende maatregelen nodig en kunnen we niet wachten op een totaalplaatje.”

  “De hele wijk moet worden aangepakt, niet alleen de Lindendreef”, riposteerde Dany Goessens. “Ook in de Rozenlaan, Ter Duystlaan en zelfs op Roslaer liggen de voetpaden er slecht bij. Zet de stadsdiensten aan het werk om herstellingen te doen. Later kan dan nog worden gesproken over de aanpassing van de wijk.”

  De Lindendreef is volgens hem niet prioritair. “Laat die voorlopig zo. De mensen kunnen er nog altijd rijden. Hoe slechter de weg daar ligt, hoe trager zij rijden. De voetpaden liggen daar nog vrij redelijk. Het is vooral binnen de wijk zelf dat een aanpak nodig is. Wij verwachten zo snel mogelijk een antwoord. Ik hoop dat we niet moeten wachten tot het einde van het jaar. We houden de vinger aan de pols en zullen dit van nabij opvolgen.”

  Niemand, die daar nog maar een seconde aan twijfelt.

  MLI

  De Lindendreef

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons