• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Een erbarmelijk verhaal: de voetpaden van Ter Duyst

  24 december 2020

  NINOVE – Of de schepen concrete antwoorden had op de vele vragen van de bewoners uit de wijk Ter Duyst? Dat wou raadslid Dany Goessens (Forza Ninove) van Wouter Vande Winkel (Samen) vernemen op de gemeenteraad van 14 december.

  Vooral in het oudere gedeelte verkeren de voetpaden in een erbarmelijke toestand. “Daar zijn al veel vragen over gesteld”, aldus het raadslid. “De bewoners kregen echter geen concrete of heel wollige antwoorden.”

  Concreet

  Hij had vier concrete vragen voor de schepen.

  “Wanneer voorziet de stad de concrete herstelling van de voetpaden? Waarom denkt men plotseling aan ontharden, opbreken van voetpaden, eenrichtingsverkeer, een circulatieplan of extra fietsvoorzieningen? Wie heeft dit voorstel gelanceerd? Is er enig overleg geweest met de wijk Ter Duyst over de eventuele plannen, die op de agenda van de verkeerscommissie stonden?”

  Keuzes

  Volgens de schepen van openbare werken is dit geen eenvoudige problematiek. Al zijn er voor hem maar twee mogelijkheden. “Ofwel een volledig herstel van alle voetpaden. Maar dat is zeer duur en eigenlijk voldoet dit gedeelte niet meer aan het beeld van een moderne wijk. Ofwel opteren we voor een complete herinrichting. Dat kan iets langer duren, maar geeft wel een definitieve oplossing. Daarin komen ontharden, opbreken van voetpaden en dergelijke voor. Er zitten wel opportuniteiten in voor de buurt.”

  Alle scenario’s liggen nog open. “Als de beslissing is gevallen, gaan we in overleg met de buurt.”

  Wijkwerking

  “Je weet het dus niet”, antwoordde Goessens laconiek. “Daar is een goede wijkwerking, spreek die mensen aan. Behalve die voetpaden, is er geen probleem in de hele wijk. We zien het al komen: ontharden zoals in Gent. Je moet de mensen er nu bij betrekken anders creëer je ongenoegen door verder te doen en zaken op te dringen zoals je nu bezig bent. Pak nu eerst die voetpaden aan.”

  Stijn Vander Elst (Open VLD) vroeg ook dat de schepen in gesprek zou gaan met de buurt om dan te beslissen. Hij had eerder al over die problematiek geïnterpelleerd.

  “Ik heb het toch duidelijk uitgelegd”, repliceerde de schepen aan het adres van Dany Goessens. “Ik wil mijn wil niet doordrukken. De simpelste oplossing is de voetpaden heraan te leggen, maar dat is niet de juiste keuze want binnen 10 tot 5 jaar zit je met dezelfde problemen. Ik heb dat al in een brief aan de bewoners meegedeeld en ga zeker in overleg met hen.”

  “Al dat nadenken, daar hebben de mensen geen boodschap aan”, concludeerde het Forza-raadslid. “Wel aan begaanbare voetpaden. Dat ontharden interesseert hen niet. Vraag uw € 500.000 en maak die voetpaden. Spreek dus eerst met de mensen en zorg voor concrete datums.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons