• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  N-VA wil zwaar vrachtverkeer weren tijdens schoolspits

  06 januari 2021

  NINOVE – “De zware vrachtwagens vormen in combinatie met de schoolgaande jeugd gevaarlijke verkeerssituaties”, aldus Jeroen Van Assche (N-VA Ninove). Daarom stelt hij een verbod voor op vrachtverkeer in het stadscentrum bij het begin en het einde van de lesuren.

  Om het vrachtverkeer in de binnenstad tot een minimum te beperken wil N-VA Ninove verschillende maatregelen invoeren.

  Jeroen Van Assche: “Wekelijks gebeurt in ons land een dodehoek-ongeval, de helft met verschrikkelijke afloop. We moeten er alles aan doen om dit in Ninove te vermijden.”

  Maatregelen

  Een eerste voorstel is het verbod op zwaar vervoer +3,5 ton in de Brusselstraat, Burchtdam, Preulegem en de Weggevoerdenstraat.

  Op die manier ontstaan uitsluitend 2 toegangswegen voor zware vrachtwagens tot het stadscentrum: via de Centrumlaan en de Mallaardstraat.

  De tweede brug (Oude Kaai) en de toekomstige derde brug over de Dender, die de Fabelta-site zal verbinden met de Mallaardstraat, moeten de rechteroever ontsluiten.

  Schoolspits

  Een tweede maatregel is een toegangsverbod met tonnagebeperking voor alle vrachtwagens + 5,5 ton tijdens de schoolspits binnen de ring van Ninove.

  De schoolspits geldt op:
  – maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 07.45 tot 08.45 uur en van 15.30 tot 16.45 uur;
  – woensdag van 07.45 tot 08.45 uur en van 11.30 tot 12.30 uur.

  Ook werftransporten en werken op het openbaar domein moeten zich aan deze tijdsblokken houden.

  Overleg

  N-VA Ninove stelt voor om in overleg met de handelszaken te onderzoeken of de bevoorrading kan gebeuren met kleinere vrachtwagens. Intelligente logistieke software kan ook helpen met het efficiënt inplannen van transport.

  In combinatie met betere fietspaden kunnen deze maatregelen tegelijk de filedruk in de stadskern doen afnemen. Door de gevaren op de weg verkiezen ouders nog steeds de auto als veiligste transportmiddel in het woon-schoolverkeer. Wat de vicieuze cirkel in stand houdt.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons