• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Onteigeningen voor herinrichting N8/Brusselsesteenweg verlopen moeizaam

  21 december 2020

  NINOVE – Momenteel gebeurden 102 onteigeningen van de 225, die nodig zijn voor de herinrichting van de N8 op Meerbeeks grondgebied. Dat bevestigde Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters (Open VLD) aan volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). Die heraanleg zal ten vroegste starten in 2024.

  Guy D’haeseleer had de minister in september al gevraagd naar een stand van zaken in verband met de geplande werken.

  Uit haar antwoord bleek toen, dat de heraanleg van het kruispunt Tramstatie zou starten in 2023. De daaropvolgende herinrichting van de N8/Brusselsesteenweg tot aan het kruispunt met de Steenmeersstraat in Roosdaal zou dan ten vroegste mogelijk zijn in 2024. Al kun je er geen gif op innemen.

  Guy D’haeseleer stelde op 20 november aan de minister een aantal bijkomende vragen en kreeg daarop de antwoorden.

  Onteigeningen

  Vooral de onteigeningen lopen heel moeizaam. Alle betrokken eigenaars kregen een aangetekend onteigeningsbesluit toegestuurd op 05 februari 2018. Een aantal onteigeningen verloopt niet via de minnelijke schikking: tot op heden zijn 4 innames gerechtelijk ingeleid.

  In totaal gaat het om 225 innames: 53 woningen en 172 voortuinstroken. Er zijn ook handelaars bij betrokken.

  De voorziene € 23 miljoen zou voldoende moeten zijn, aangezien momenteel vooral huizen zijn onteigend. Tot op heden zijn 102 percelen verworven, goed voor € 10.440.874.

  De onteigeningsvergoeding slaat enkel op het onteigende deel. Volgens de minister is er voor de restpercelen geen waardevermindering, gezien de significante opwaardering van de gewestweg, inclusief de fietspaden.

  Ontwerp

  D’haeseleer wou van de minister ook weten waarom de volgende ontwerpprocedures nog niet verder staan, aangezien het concept en het bijbehorend voorontwerp ongewijzigd blijven.

  Het voorontwerp is in 2019 bijgestuurd waar nodig. Het bestaande studiecontract moest echter worden gestopt, aldus de minister. Daardoor gebeurden in 2020 terug biedingen voor een nieuw studiecontract.

  Na de aanstelling zal een nieuwe dienstverlener instaan voor het verder verloop van de opdracht: detailontwerp, rioleringsontwerp, vergunningen, uitvoeringsdocumenten, aanbesteding en uitvoering.

  Vanaf begin 2021 kan het studiewerk verder gaan.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons