• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Parkeervakken moeten verkeersveiligheid verhogen op Stenebrug

  01 mei 2020

  MEERBEKE – Een meerderheid ging op 23 april akkoord met een voorstel van schepen van parkeerbeleid Alain Triest (Open VLD). Parkeervakken en wegmarkering moeten de doorstroming op Stenebrug vlotter en veiliger laten verlopen.

  In een e-mailbericht van 7 mei 2019 had een bewoner van Stenebrug gemeld dat geparkeerde voertuigen op de rijweg zorgden voor een moeilijke doorstroming van het verkeer. Bovendien ontstond daardoor ook een gevaarlijke situatie voor fietsers.

  Dit dossier is al twee keer uitgesteld, maar kwam in een definitieve vorm op de virtuele gemeenteraad van 23 april aan bod. Schepen Triest: “We hebben het herbekeken en daar is inderdaad een parkeer- en een veiligheidsprobleem. We voegen zones tussen de parkeervakken, die we voorzien.”

  De stad laat de langsparkeervakken aanbrengen ter hoogte van 56 (1), ter hoogte van 54A-54B (2) en voorbij (2), rechtover 37 (2), rechtover 35 en ter hoogte van 32-30-28 (4), ter hoogte van 18-20-22-24 (4) en ter hoogte van 14 (4).

  Tegelijk markeert een witte onderbroken streep het midden van de weg vanaf 41 tot en met 62.

  Problemen

  Volgens Gerd Rassaerts (Forza Ninove), heeft de verkeerscommissie, die de ingrepen goedkeurde, het verkeerd begrepen. “Het gaat eigenlijk over een probleem ter hoogte van de nummers 56 en 58. Daar staan altijd een tiental auto’s. Elders zijn er geen problemen met geparkeerde wagens. Dat plan is dus niet goed, want het levert binnen de kortste keren nieuwe problemen op.”

  “Precies om dat lintparkeren te voorkomen, voorzien wij die parkeervakken”, weerlegde de schepen. “Vele bewoners hebben geen eigen oprit en die krijgen nu de mogelijkheid. In dit plan voorzien wij genoeg tussenruimtes om in te voegen. Ter hoogte van de Walstraat laten we voldoende doorgang voor de landbouwwerktuigen.”

  Op de vraag van Rassaerts wanneer die ingrepen waren voorzien, kon de schepen geen concrete datum plakken. “Dat is afhankelijk van de technische dienst, maar ik hoop zo snel mogelijk.”

  De Forza-fractie stemde tegen dit voorstel.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons