• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Provinciale belangstelling voor Ninoofs trage wegennetwerk

  07 mei 2020

  NINOVE – Gedeputeerde Riet Gillis (Groen – bevoegd voor klimaat, natuur en mobiliteit) kwam donderdag 7 mei op het terrein kijken hoe in Ninove het trage wegenbeleid stilaan vorm krijgt. Enkele fervente gebruikers van lokale trage wegen gaven haar daarbij tekst en uitleg bij het begin van een wandeling ter hoogte van het Geboortebos.

  Heel wat mensen ontdekten de laatste weken het plezier van wandelen en fietsen langs trage wegen. Dit is de gangbare term voor het uitgebreid netwerk van smalle, autoloze, al dan niet verharde en vaak eeuwenoude paden. Zij vormen vaak het snelste, veiligste en dikwijls ook mooiste traject om zich binnen de gemeente te voet of met de fiets te verplaatsen.

  Riet Gillis: “Het is prachtig om te zien hoe mensen, die dit anders nauwelijks of nooit doen, nu op ontdekking gaan in de eigen buurt, vaak langs trage wegen. Er is immers niks zo goed voor onze fysieke en mentale weerbaarheid als wat lichaamsbeweging in de buitenlucht.”

  Ook na de corona-crisis zullen de trage wegen een zeer belangrijke rol spelen op het vlak van mobiliteit. De uitbouw van het trage wegennetwerk is een van de speerpunten in het Oost-Vlaams bestuursakkoord.

  Trage wegenplan

  Bijna alle Oost-Vlaamse gemeenten beschikken ondertussen over een trage wegenplan. Dat brengt al deze wegen in kaart en bevat een visie en een plan van aanpak voor de toekomst. Tot augustus 2020 kunnen de gemeenten bij de provincie een aanvraag indienen voor de ondersteuning bij de opmaak van trage wegenplannen.

  De provincie werkt voor de uitvoering van haar trage wegenbeleid nauw samen met de Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw, voor een jaarbedrag van € 181.000. Daarnaast is het jaarlijks budget voor subsidies aan gemeenten verhoogd van € 100.000 naar € 150.000.

  Wegspotters

  Gemeenten zullen ook zoveel mogelijk gestimuleerd worden om in te stappen in het Wegspottersproject. Geëngageerde buurtbewoners staan er mee voor in dat wegen optimaal bruikbaar zijn, ze signaleren snel de knelpunten zodat kleine en grote euvels snel opgelost raken.

  Er zijn nu al wegspotters actief in 11 gemeenten en daar komt binnenkort ook Ninove bij.

  De stad maakte al trage wegenplannen op voor alle deelgemeenten en is met financiële ondersteuning van de provincie volop bezig met de herinrichting van een aantal trage wegen. Ook voor Wouter Mertens (Natuurpunt Ninove) zijn deze belangrijk, zowel recreatief als op het vlak van mobiliteit.

  Het bezoek van Riet Gillis aan Ninove was voor schepen Wouter Vande Winkel (Samen) dan ook een erkenning voor de inspanningen van het stadsbestuur. 

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons