• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Remitrans mag 25 vrachtwagens op Fabelta-site parkeren

  19 april 2021

  NINOVE – Na de aanvankelijke weigering, mag het vervoerbedrijf dan toch vrachtwagens stallen op de Fabelta-site. Geen 50, zoals eerder gevraagd, maar 25. Het stadsbestuur legde wel bijkomende voorwaarden op.

  Remitrans moet voor die 25 vrachtwagens geen vergunning aanvragen, een melding bij het stadsbestuur is wettelijk voldoende. Dat gebeurde ook.

  De stad legde wel een aantal voorwaarden op om de veiligheid van vooral fietsende schoolkinderen te vrijwaren. Het was net dat laatste, waardoor bezorgde ouders bezwaar hadden ingediend tegen de aanvankelijke aanvraag.

  Beperkingen

  Tijdens het begin en het einde van de schooltijden mogen geen vrachtwagens naar en van de Fabelta-site rijden: van 7 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 17 uur. Die beperking geldt niet tijdens de schoolvakanties. De vrachtwagens moeten ook een rechtstreekse route nemen via de Mallaardstraat. Ze mogen niet door het stadscentrum rijden via de Dreefstraat of de Brusselstraat.

  “Dat is hun goed recht”, reageert Roel Verlinden, een van de ouders, die de aanvankelijke aanvraag aanvocht. “Het aantal vrachtwagens is aanmerkelijk minder en er zijn ook beperkingen tijdens de begin- en eindtijden van de scholen en voor de aanrijroute. Het is nog niet ideaal en hopelijk zorgt dit niet voor problemen. Het zal wel een compromis à la belge zijn zeker?”

  Verhuis

  Bij Remitrans is Frank Coppens gematigd tevreden. “Die beperkingen zijn doenbaar en het lukt ons momenteel om ons daaraan te houden. Maar we hadden niet veel andere keuzes, tenzij de vrachtwagens op de straat parkeren. We hopen, dat het recyclagepark van ILvA snel naar het bedrijventerrein Doorn Noord kan verhuizen. Dan is ons probleem opgelost en kunnen wij uitbreiden op het industrieterrein zelf. Tot dan moeten we ons dus behelpen met de Fabelta-parking, wat logistiek voor ons ook niet ideaal is.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons