• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Remitrans vraagt vergunning voor parking vrachtwagens op Fabelta-site

  05 januari 2021

  NINOVE – Het transportbedrijf wil een parking voor 50 vrachtwagens inrichten op de voormalige Fabelta-site. “Dat betekent 100 vrachtwagens per dag door de Ninoofse binnenstad”, aldus Roel Verlinden, die een bezwaar indiende.

  De hoofdzetel van Remitrans op het industrieterrein Pamelstraat-Oost 447 in Ninove kampt met plaatsgebrek. En dus wil het transportbedrijf een stalplaats voor maximaal 50 vrachtwagens inrichten op de stedenbouwkundig vergunde parking van de voormalige Fabelta-site aan de Désiré Debodtkaai 27 in Ninove.

  Het diende op 11 december 2020 een aanvraag in bij het Ninoofse stadsbestuur. De bezwaartermijn loopt tot 09 januari 2021.

  Verkeershinder

  Volgens de firma zullen de vrachtwagens het terrein gespreid over de dag kunnen bereiken, afhankelijk van de nationaal of internationaal afgelegde reisroute. Dit zorgt voor maximaal 100 transportbewegingen per dag van maandag tot en met zaterdag:
  – 06 tot 07 uur: 10 voertuigbewegingen;
  – 07 tot 09 uur: 5 voertuigbewegingen;
  – 09 tot 10 uur: 10 voertuigbewegingen;
  – 10 tot 15 uur: 10 voertuigbewegingen;
  – 15 tot 16 uur:  5 voertuigbewegingen;
  – 16 tot 19 uur: 40 voertuigbewegingen;
  – 19 tot 22 uur: 20 voertuigbewegingen.

  Het zwaartepunt van de transportbewegingen ligt tussen 16 uur en 19 uur, waarbij maximaal 14 voertuigen per uur het terrein zullen bereiken. Over de rest van de periode verwacht men gemiddeld 5 voertuigen per uur. In die tijdspanne met veel schoolgaand verkeer, is er volgens de firma zo weinig mogelijk vrachtverkeer in de stadsrand.

  De aanrijroute van het betrokken perceel is via het kruispunt N28/Nederwijk naar de Mallaardstraat, Oude Kaai, Oude Kaaibrug en Désiré Debodtkaai (na afloop van de herstellingswerken aan de Oude Kaaibrug).

  Remitrans heeft een LEAN en Green award en een gecertificeerd kwaliteitsmangamentsysteem. Het bedrijf schakelt over naar Euro 6 voertuigen en LNG vrachtwagens met lagere CO₂ emissies.
  Enkel bij een accidenteel lek van een brandstoftank, kan diesel in de bodem terecht komen.

  Het betreft een bestaande stedenbouwkundig vergunde parking voor personenwagens, die nu zal gebruikt worden voor het stallen van vrachtwagens. Aan de bestaande verharding van 6.000m² wordt niks gewijzigd. Het hemelwater infiltreert in de omringende niet-verharde zones.

  Scholen

  Alvast Roel Verlinden is ongerust en diende een bezwaar in tegen deze aanvraag. “Heel veel kinderen en jongeren (waaronder de onze) fietsen dagelijks naar en van school via hetzelfde tracé. Aan het kruispunt Vandenborre fietsen ze via de terreinen van VK Ninove, de Fabrieksstraat en de Oude Kaaibrug naar hun school in de binnenstad. Mogelijks kruisen ze in de toekomst dus heel wat extra zware vrachtwagens.”

  Hij is verbaasd dat in Ninove momenteel geen enkel debat over dit dossier wordt gevoerd. “De impact op de veiligheid van enkele honderden fietsende schoolkinderen is immers erg groot. Iedereen herinnert zich nog het dodelijk ongeval met de 11-jarige Celio in Aalst, aan het bedrijf Tereos. Deze jongen is op weg naar school door een vrachtwagen aangereden en overleed. Pittig detail: het openbaar onderzoek om in Ninove een even gevaarlijke situatie te creëren als in Aalst startte exact 1 jaar na dat bewuste ongeval aan Tereos. Het lijkt wel of men hier geen lessen getrokken heeft uit dat drama.”

  Info: aanvraagdossier RemitransBezwaarschriftOpenbaar onderzoek.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons