• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Schepen bevraagt bewoners Nieuwstraat over parkeerregeling

  24 augustus 2020

  MEERBEKE – De bewoners van de Nieuwstraat ontvingen een brief. Daarin vraagt schepen van parkeerbeleid Alain Triest (Open VLD) hen te kiezen tussen een aantal voorstellen voor een bepaald parkeerregime.

  “In de Nieuwstraat is er een groot parkeerprobleem”, aldus de verantwoordelijke schepen. “De straat is smal tot heel smal. Er zijn een aantal garages, waar de mensen vaak niet in of uit kunnen als wagens te dichtbij staan geparkeerd. Dus kregen we klachten binnen van de bewoners. Zelf woon ik daar niet en dus leek het me voor de hand te liggen om de bewoners inspraak te geven in deze problematiek. Daarom heb ik ze een brief gestuurd.”

  Daarin staan enkele mogelijke oplossingen:
  – alles bij het oude laten,
  – kort parkeren invoeren,
  – parkeervakken aanbrengen,
  – een volledig parkeerverbod in de hele straat doorvoeren.

  “Ze kunnen kiezen uit deze opties. Eerstdaags krijgen we hun antwoorden binnen. Op basis daarvan zullen wij dan een voorstel uitwerken om die problematiek aan te pakken.”

  Eén zaligmakende oplossing ligt niet meteen voor de hand. Vooral tijdens de spitsuren is de Nieuwstraat een gekende sluipweg tussen de Halsesteenweg en de Brusselsesteenweg. In de straat en de buurt bevinden zich ook twee basisscholen. De straat zelf is zone 30.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons