Vanaf 1 december aangepaste verkeerssituatie Brakelsesteenweg

  28 november 2021

  NINOVE – Met de aanleg van de riolering tussen het toekomstige winkelcentrum en feestzalen De Vos, begint een nieuwe fase in de wegenwerken op de Brakelsesteenweg/N8 in Outer. Daardoor wijzigt op 1 december de verkeerssituatie.

  Fase 1 liep van 11 oktober: aanleg riolering van de Aardeweg tot de zone van het nieuwe winkelcentrum. Deze is eind november afgerond.

  Fase 2 loopt tot januari 2022: aanleg riolering van het nieuwe winkelcentrum tot de feestzalen De Vos.

  Fase 3 van januari 2022 tot zomer 2022: aanleg nieuwe weg van de Aardeweg tot de Tabakslaan.

  Riolering

  Vanaf woensdag 1 december werkt de aannemer verder aan de riolering in fase 2. Hij legt de 3 rioleringen (2 vuilwater- en 1 regenwaterafvoer) tegelijkertijd aan.

  Dat gebeurt telkens in een zone van ± 200 meter. In die zone is de weg volledig afgesloten, de toegang tot de handelaars blijft mogelijk. De zone schuift dagelijks ongeveer 30 m op.

  Na de aanleg van de riolering worden een tijdelijke werfweg en een tijdelijke toegang tot de woningen aangelegd, zodat de grootste hinder zich beperkt tot enkele dagen.

  Bereikbaarheid

  Voor de veiligheid van de weggebruikers en om sluipverkeer door de werf te vermijden, wordt tijdens fase 2 gewerkt met twee doodlopende werfwegen. Deze zijn in de dubbele richting te gebruiken. De handelaars en de woningen langs de werfwegen blijven dus bereikbaar.

  Voor de andere weggebruikers en doorgaand verkeer blijft de situatie onveranderd

  • Voetgangers kunnen de werf passeren via de voetpaden en de bermen.
  • Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Muylemstraat, Kerkhofstraat en Bovenhoekstraat. Aan Den Dollar wordt het fietspad tijdelijk enkelrichting in tegenwijzerzin. Zo zijn de fietsers goed zichtbaar  voor automobilisten, die de Outerstraat uitrijden.
  • Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton.
   – Richting Ninove: een wegomlegging via de J.B. van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg. Om de hinder in de kernen van Appelterre en Eichem te beperken worden een aantal straten enkele richting (ook voor fietsers).
   – Richting Brakel of Geraardsbergen: een wegomlegging via de Bovenhoekstraat, Smid Lambrechtstraat, Nederhasseltstraat en Wildendries. Om de hinder in de dorpskern van Outer te beperken worden een aantal straten enkele richting.
  • Doorgaand verkeer en verkeer van meer dan 3,5 ton volgen een omleiding via de N460, de N45 en de N28.

  Nutsmaatschappijen

  De nutsmaatschappijen voeren nog een aantal werken uit tussen de feestzalen De Vos en de Muylemstraat.

  Omdat ze in de rand van de rijweg werken, veroorzaken deze werken geen hinder voor het verkeer.

  In december worden de huizen overgekoppeld op de nieuwe leidingen (water en elektriciteit). De nutsmaatschappijen zullen de bewoners hierover persoonlijk informeren. Deze werken zullen afgerond zijn eind december.

  Vragen of info: contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476 72 22 57 – Wegenwerken Brakelsesteenweg/N8.

  MLI – Foto’s Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons