Vernieuwde stuw van Pollare ten vroegste eind 2024 klaar

  30 november 2022

  POLLARE – De werken zouden in 2023 aanvangen en ten vroegste in 2024 zijn afgerond. De kosten zullen hoger liggen dan de geraamde € 4 miljoen. Dat vernam Vlaamse parlementslid Guy D’haeseleer (Vl. Belang) van minister Lydia Peeters (Open Vld).

  De 14 stuwen regelen het waterpeil van de Dender en zorgen voor voldoende waterdiepte voor de scheepvaart. 8 ervan bevinden zich op Vlaams grondgebied.

  Stroomopwaarts van Aalst worden ook de stuwen in Geraardsbergen, Idegem, Pollare en Denderleeuw herbouwd. De stuw van Teralfene verdwijnt.

  Guy D’haeseleer vroeg de minister naar een stand van zaken in verband met de werken voor elk van de betrokken stuwen, inclusief de eventuele vertragingen en de verhoogde kosten ten aanzien van de aanvankelijke ramingen.

  Tijdlijn

  • De werken aan de stuw van Aalst zijn gestart en omvatten: nieuwbouw van stuw, sluis, oevers, vispassage, fietsbrug, dienstgebouw. Er zijn ook baggerwerken en een omgevingsaanleg gepland.
   De afronding van de werken is voorzien in 2023.
  • De werken aan de stuw van Geraardsbergen zijn geschorst na de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning. Deze werken omvatten: nieuwbouw van stuw, afvoerkokers, oevers, vispassage, dienstgebouw, omgevingsaanleg en restauratie monumenten.
   Ze zullen hervatten in 2023; het einde van de werken aan de nieuwe stuw is voorzien in 2024.
  • De werken aan de stuwen van Idegem, Pollare en Denderleeuw beginnen in 2023, na de omgevingsvergunningen. Zij omvatten: nieuwbouw stuw, oevers, vispassage, dienstgebouw en omgevingsaanleg.
   In Idegem en Denderleeuw worden de wegbruggen in de onmiddellijke nabijheid van de stuw vervangen.
   Het einde van de werken voor de nieuwe stuwen is voorzien ten vroegste in 2024.
  • De stuw van Teralfene wordt afgeschaft nadat de werken in Denderleeuw en het deel tussen Denderleeuw en Teralfene zijn voltooid.
   De start zal ten vroegste plaatsvinden vanaf 2025.

  Vertragingen

  De vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning voor de stuw van Geraardsbergen heeft een significante impact.

  De Vlaamse Waterweg nv houdt bij nieuwe vergunningsaanvragen rekening met het vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit zorgt voor vertragingen in de verschillende dossiers.

  Kosten

  • De werkelijke uitvoeringskost van de werken in Aalst ligt hoger dan de geraamde € 30 miljoen, vooral omwille van een aangepast uitvoeringsontwerp van de nieuwe oeverconstructies op de linkeroever en een grotere omvang van de aangetroffen bodemverontreiniging.
  • De raming van € 17 miljoen voor Geraardsbergen wordt verhoogd, omwille van een aangepast ontwerp voor de vispassage. Er is ook een onrechtstreekse kost na de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning.
  • De kosten in Idegem (€ 5 miljoen) , Pollare (€ 4 miljoen), Denderleeuw (€ 7 miljoen) en Teralfene (€ 7 miljoen) liggen eveneens hoger. Een aangepast ontwerp voor de vispassages en vooral de significante recente prijsstijgingen voor onder andere de stalen damplanken dreven de kosten op.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons