• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Wat doe je bij stormschade?

  10 februari 2020

  NINOVE – Indien je schade hebt door de storm, ben je misschien gebaat bij een aantal van de onderstaande tips.

  Die tips gelden voor de contacten met jouw verzekeraar. Ze kunnen ook nuttig zijn voor het geval de storm als een natuurramp zou worden erkend.

  Vuistregels

  • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekering.
  • Maak een gedetailleerde beschrijving op van de schade. Neem hiervoor voldoende foto’s van de schade aan je roerende of onroerende goederen.
  • Probeer de kost van de schade in te schatten. Dit kan je zelf doen, maar je kan ook een beroep doen op een deskundige schatter (een architect, een landmeter, een ingenieur…). Je kan ook een bestek laten opmaken door je hersteller (autodealer, makelaar, elektricien, loodgieter…).
  • Hou de facturen bij als je (een deel van) de schade laat herstellen.
  Info: stormschade.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons