• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  WZC Klateringen opent tijdelijke afdeling voor 10 corona-positieve bewoners

  25 november 2020

  NINOVE – Na een algemene corona-test bleken een aantal bewoners en personeelsleden positie. De 10 positief geteste bewoners verblijven momenteel en tijdelijk op een aparte afdeling.

  Het woon-zorgcentrum organiseerde donderdag 19 november een corona-test bij alle bewoners en personeelsleden. Een aantal bewoners en personeelsleden bleken besmet, hoewel zij geen of slechts beperkte symptomen vertoonden.

  Na overleg met de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) richtte Klateringen een tijdelijke afdeling in voor de getroffen bewoners. Deze bevindt zich in de cafetaria en is vrijdag 20 november in gebruik genomen.

  De getroffen personeelsleden blijven even thuis tot het einde van hun quarantaine. Die afzondering is het meest effectieve middel om verdere verspreiding te voorkomen.

  Noodafdeling

  Er verblijven momenteel 10 bewoners in deze noodafdeling, met het akkoord van hun families.

  Hun verblijf daar is beperkt tot de herstelduur van het virus, te rekenen vanaf de datum van de testafname. De meeste bewoners vertonen nagenoeg geen symptomen, maar zijn wel besmettelijk. Zij kunnen vrijdag 4 december terugkeren naar hun vertrouwde kamer.

  Er is alles aan gedaan om het verblijf in de noodafdeling zo gezellig mogelijk te maken. Er is veel aandacht voor voldoende privacy en voor begeleiding en bijstand, dag én nacht.

  De adviserende artsen van het WZC volgen continu de medische toestand op, in nauw overleg met de huisartsen van deze bewoners.

  Nieuwe test

  Een algemene screening geeft slechts een momentopname van de situatie op de dag zelf weer. Zij biedt geen enkele zekerheid over wat eventueel nadien is gebeurd.

  Om de situatie verder op de voet te volgen, en op advies van de begeleidende artsen en de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, organiseert het WZC donderdag 26 november een nieuwe test bij alle bewoners en personeelsleden.

  Ook daarna volgt overleg met de begeleidende artsen en de artsen van het Agentschap over eventuele nieuwe maatregelen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons