• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Diftar blijft splijtzwam tussen meerderheid en oppositie

  15 december 2020

  NINOVE – Een voorstel voor sociale correcties, een evaluatie na 1 jaar diftar, de meerkost van het systeem en andere elementen zorgden voor een stevige discussie in de virtuele gemeenteraad van 14 december. Er kwam zelfs een amendement op een amendement aan te pas.

  De kloof liep dit keer tussen de Forza-oppositie en de meerderheid (Samen-Open VLD-Onafh.), aangevuld met de N-VA eenvrouwsfractie.

  Ter goedkeuring lagen de gewijzigde tarieven voor de huisvuilophaling, de verkoop van composteermateriaal en het gebruik van het recyclagepark. Vooral het diftar-systeem (gedifferentieerd tarief = betalen volgens gewicht) leidde andermaal tot discussies, waarbij Forza Ninove het opnam tegen de gelegenheidsmeerderheid.

  Sociale correcties

  Deze hadden over de partijen heen een voorstel ingediend over sociale correcties op het diftar-systeem:

  • € 10 jaarlijkse toelage voor personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of de inkomensgarantie voor ouderen;
  • € 50 eenmalige vergoeding voor gezinnen met pasgeboren kinderen (luierpremie);
  • € 75 en € 25 jaarlijks, respectievelijk voor mensen met chronische incontinentieproblemen of andere medische noden.

  Het budget voor die sociale correcties is meer dan verdubbeld tot € 50.000.

  Evaluatie

  Naast de sociale correcties komt ook een grondige evaluatie, één jaar na de invoering van het diftar-systeem, in functie van eventuele fundamentele bijsturingen.

  Ook vragen de partijen aan de syndici van appartementsgebouwen om de bewoners ervan te vragen naar hun voorkeuren: één gezamenlijke grote afvalcontainer of individuele afvalcontainers voor elk gezin.

  Bij de inrichting van nieuwe of de heraanleg van bestaande stadsdelen en woonbuurten, willen ze de bouw van ondergrondse afvalcontainers als alternatief voor een eigen individuele afvalcontainer.

  Belastingverhoging

  Alle betrokken partijen haastten zich nadien om via persberichten hun aandeel in die regeling te benadrukken. De N-VA won het met een nachtlengte verschil. Succes kent vele vaders en moeders.

  Voor de Forza-oppositie is het nieuwe reglement echter geen succes. De partij kon zich wel in de sociale correcties vinden.

  Verschillende Forza-raadsleden hielden het aangepast reglement tegen het licht en bestempelden het als een “platte belastingverhoging voor de Ninovieters”.

  We zetten de argumenten van de oppositie op een rijtje:

  • de stad int jaarlijks honderdduizenden euro extra inkomsten via ILvA en schuift de kosten door naar de Ninovieters;
  • pas na 1 jaar evalueren duurt te lang, de mankementen zullen vlugger opduiken en dus is 6 maand aangewezen;
  • Ninove heeft niets te zeggen in ILvA, dat zal ook nu niet het geval zijn;
  • de sociale correcties van het oude systeem stoppen op 1 januari 2021, de nieuwe sociale correcties gelden maar vanaf juni 2021 bij de invoering van het diftar.

  Stemming

  De inhoudelijk interessante discussie maakte de verschillende visies duidelijk. Er kwamen ook cijfers aan te pas, al zeggen die vaak enkel wat de gebruiker ervan wil aantonen.

  Dat alles resulteerde uiteindelijk in de verwachte stemming. De verruimde meerderheid keurde het vernieuwde reglement goed, inclusief de sociale correcties. Bij dat laatste punt onthield de Forza-fractie zich.

  Een Forza-voorstel om de huidige sociale correcties te behouden tot de invoering van het diftar-systeem kon niet rekenen op de zegen van de meerderheid rekenen.

  De volledige discussie van de virtuele gemeenteraad over dit onderwerp kun je bekijken in het gefilmd verslag hierboven.

  Info: Globaal diftarsysteem.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons