• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Forza Ninove wil ook sociale voordelen voor Ninoofse vrijwillige brandweer

  20 januari 2021

  NINOVE – Raadslid Dany Goessens (Forza Ninove) wil aan de vrijwilligers van de brandweer dezelfde sociale voordelen toekennen als aan het stadspersoneel. “Dit is een kleine investering voor de stad, die onze vrijwilligers dezelfde voordelen en appreciatie zou geven als hun collega-beroepsbrandweerlui.”

  De Ninoofse gemeenteraad keurde op 14 december 2020 de aansluiting goed bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V). Daardoor kan het stadspersoneel genieten van een uitgebreide reeks sociale voordelen.

  Dezelfde voordelen gelden ook voor het beroepsbrandweerlui en -ambulanciers van de hulpverleningszone Zuid-Oost. De stad Ninove en de hulpverleningszone nemen de jaarpremie voor hun rekening.

  Vrijwilligers

  De vrijwilligers van de hulpverleningszone Zuid-Oost blijven uitgesloten van deze voordelen.

  Dany Goessens: “Nochtans leveren zij dezelfde diensten als de beroeps en geven ze een groot deel van hun vrije tijd op om onze Ninovieters bij te staan, soms ook met gevaar voor hun eigen leven. Forza Ninove vindt dat ook deze mensen recht hebben op de sociale voordelen.”

  Het Forza-raadslid had dit al aangekaart tijdens de gemeenteraad van 14 december, waarop alle de partijen de aansluiting van Ninove bij de GSD-V unaniem hadden goedgekeurd. Hij had ook berekend wat die uitbreiding zou kosten: “Die 78 mensen kunnen aansluiten tegen een jaarpremie van € 35. De stad kan die € 2.730 voor hen betalen.”

  Voorstel

  Schepen voor personeel Joost Arents (Onafh.) vond dat toen de moeite waard en ook burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) beloofde als voorzitter van de hulpverleningszone dit te laten onderzoeken. Ze zegden beiden toe om dit op de agenda van de volgende gemeenteraad te zetten.

  Dany Goessens legt op de gemeenteraad van 25 januari alvast zijn voorstel ter stemming. “Daardoor zou de stad Ninove de aansluitingskost van € 35 per jaar per vrijwilliger volledig ten laste voor diegenen, die wensen aan te sluiten bij het GSD-V. Dit is een een kleine investering voor de stad, die onze vrijwilligers dezelfde voordelen en dus ook appreciatie zou geven als hun collega beroepsbrandweerlui.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons