• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Belofte maakt schuld: een karikatuur voor Danny

  16 februari 2019

  NINOVE – ‘NKV Van ’t Alverdrau Donker’ overhandigde zoals beloofd een masker aan Danny De Saedeleer. Hij figureerde voor de groep als centrale figuur tijdens carnaval 2018. De karikatuur is daaraan een aandenken.

  Voor Danny De Saedeleer van de toeristische dienst was het vorig jaar even schrikken. Kort voor carnaval vernam hij via sociale media dat ‘NKV Van ’t Alverdrau Donker’ (VTAD) zijn persoon als thema zou gebruiken.

  De groep kon zijn concept vrij lang geheimhouden. Tijdens de doop van hun praalwagen en dus kort voor de stoet zelf, lichtten ze een tipje van de sluier op. Danny hoefde zich niet echt ongerust te maken.

  Het volledige resultaat kreeg hij tot zijn grote tevredenheid te zien tijdens de carnavalsstoet zelf. Deze uitvoering kreeg de titel mee: “Al wie Danny lestert, wert gienen Ninovieter”. NKV VTAD behaalde een mooie zesde plaats in de categorie ‘groepen met praalwagen’.

  Als aandenken aan die uitvoering, ontving Danny De Saedeleer vrijdag 15 februari een karikatuur.

  Info: Facebookpagina VTAD.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons