Carnavalswerkhal langs Mallaard?

12 april 2018

Ninove – Als het van Forza Ninove afhangt, komt er een werkhal voor de carnavalsgroepen langs de Mallaard. De eigenaar van een loods is bereid deze te verhuren aan de stad. Het zou een oplossing zijn voor veel carnavalsgroepen en een investering in het grootste cultureel evenement van de stad, waarbij jaarlijks duizenden Ninovieters betrokken zijn.

Veel Ninoofse carnavalsgroepen beschikken niet over de nodige ruimte om hun praalwagens op een comfortabele manier te bouwen. Verschillende onder hen zijn precies omwille van plaatsgebrek al moeten overschakelen van ‘groep met wagen’ naar ‘groep zonder wagen’. Andere groepen zijn noodgedwongen moeten stoppen.

Forza Ninove is al jaren vragende partij om op de Fabelta-site een grote evenementenhal te creëren, waar ook plaats is voor deze carnavalsactiviteiten. In afwachting hiervan nam de partij contact op met de eigenaar van een loods van ongeveer 1.400 m², ter hoogte van de Mallaard. Deze zou bereid zijn om het gebouw aan de stad of groepen te verhuren. Op die manier komt er een oplossing voor een groot aantal carnavalsgroepen, die nu om praktische redenen niet voluit kunnen gaan.

Tijdens de komende gemeenteraad van 26 april zal Forza voorstellen om een werkgroep op te richten waarvan alle politieke partijen deel uitmaken. “Deze werkgroep kan dan het kader creëren, waarbinnen de plannen verder worden uitgewerkt; ze kan de onderhandelingen aanknopen met potentiële verhuurders en de financiering van het project verder uitwerken. Wat die financiering betreft zijn we er immers van overtuigd dat de groepen zelf bereid zijn om een stuk van de huur te betalen. Ook de stad zou een deel voor haar rekening kunnen nemen.”

Daarnaast kan men een aantal sponsors aantrekken of activiteiten organiseren, waarvan de opbrengst ten goede komt aan deze werkhallen. Forza Ninove is er zich van bewust dat er heel wat werk op de plank ligt om alles concreet uit te werken. “Wij roepen het stadsbestuur op om, over alle partijgrenzen heen, de handen aan de ploeg te slaan en werk te maken van een structurele oplossing voor een groot aantal groepen. Het zou zonde zijn om de opportuniteiten die zich op korte termijn aandienen, te laten liggen.”

Volgens schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld) is het stadsbestuur ook op zoek naar een dergelijk onderkomen. “We hadden al gesprekken met loodseigenaars; er zijn plaatsen waar heel wat groepen zouden terecht kunnen. We hebben een grote loods op het oog, maar bekijken nog wat haalbaar is.”

(LMN)

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons