• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Expo over kindercarnaval in het oud stadhuis van Ninove

  16 januari 2018

   

  #Ninove – De bewoners van Ninove kregen de bijnaam Wortelkrabbers. De legende vertelt ons dat, tijdens een inval van de Aalstenaars in Ninove, de poortwachter een wortel gebruikte om de stadspoort te sluiten in plaats van de onvindbare sleutel. Er was echter een ezel die de wortel uit het slot heeft gekrabd en zo de stad Ninove prijsgaf aan de vijand. Sindsdien is de wortel het symbool van de stad en kan men hem onder meer in het logo van carnaval terugvinden.

  Het carnaval te Ninove ontstond in 1960. De vereniging vzw Ridders in de Wortelorde zag enkel jaren later in 1962 het levenslicht. Zij heeft als doel het steunen en aanmoedigen van initiatieven met betrekking tot het Ninoofs maatschappelijk leven en de Ninoofse folklore. Er wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de carnavalsbeleving van lokale kinderen.

  Kindercarnaval werd voor het eerst in 1964 georganiseerd en viert in 2018 zijn 55 jarig bestaan. Het symbolisch getal van carnaval is 11 en hierdoor wordt 55 jaar als het gouden jubileum gezien. Door de jarenlange organisatie is dit kinderfeest uitgegroeid tot een van de grootste in zijn genre. Jaarlijks worden ongeveer 750 deelnemertjes begroet tussen de 6 en de 12 jaar. Samen met hun begeleiders, ouders, grootouders en sympathisanten loopt het aantal aanwezigen vlug tegen de 1.300 personen aan.

  De grote dag van het kindercarnaval is zaterdag 17 februari 2018. Het feest begint bij de inschrijving in het CC de Plomblom. De verklede deelnemende kinderen worden onderverdeeld in categorieën ‘individueel’, groep met ‘2 tot 5’, ‘6 tot 10’ en ‘11+’ kinderen. Iedereen defileert voor een jury die een rangschikking opmaakt. Na de inschrijving gaat het bonte gezelschap stoetsgewijze, met de fanfare, de reuzenfamilie en de Narrengilde voorop, naar het circus Renz Berlin die zijn tenten zal opslaan op het Dr. Hemmeryckxplein. Hier worden ze getrakteerd op een twee uur durend spektakel met als apotheose het aanstellen van de 55ste kinderprinses en kinderprins. Het circus Renz Berlin is een Europees toonaangevend familiecircus. Ze brengen dierennummers (pony’s, paarden, kamelen, honden), clownerie, trapeze, jongleren en acrobatie.

  Tentoonstelling

  In aanloop naar dit evenement wordt er een tentoonstelling opgezet in het Oud Stadhuis van Ninove. Hier wordt het verleden, heden, alsook een knipoog naar de toekomst van het kindercarnaval toegelicht. Het is een mix van weetjes en spelletjes voor de jongsten, en waarin de iets wat oudere bezoekers wellicht nostalgie zullen beleven. Twee mascottes, die in de toekomst kindercarnaval zullen vergezellen, worden voorgesteld. Het is in de bedoeling dat de bezoekers deze twee nieuwkomers een naam bezorgen via een wedstrijd. Deze tentoonstelling loopt van 20 januari tot 27 januari. Toegang is gratis.

  Alle bijkomende inlichtingen van de tentoonstelling, het kindercarnaval en de toegangsvoorwaarden tot het circus zijn te vinden op www.riddersindewortelorde.be

  (AD)

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons