• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Geen plannen voor een evenementenhal, wel voor een nieuwe sporthal

  07 februari 2019

  NINOVE – Het lijkt erop dat het stadsbestuur niet meer zoekt naar een grote evenementenhal. Een nieuwe sporthal daarentegen behoort wel tot de mogelijkheden.

  Een en ander bleek tijdens de raadszitting van 31 januari j.l. Een nieuwe sporthal vond de oppositie bij monde van Guy D’Haeseleer (Forza) wel een goed idee. “We juichen dit toe. Maar het aanbod voor een carnavalshal hebben jullie volledig verprutst. Het is ook een kwestie van de juist locatie. Over de Cloë-hallen zijn nu al wekelijks klachten en de Veaudeville-hal is evenmin geschikt, dichtbij de Pamelstraat, de Nederwijk en het Twijndersplein. Een grote evenementenhal op de Fabelta-site lijkt ons een unieke kans. Net als een nieuw jeugdhuis, dat daar meer thuishoort dan op de OCMW-site aan de Oude Kaai.”

  Of de Fabelta-site geschikt is voor een dergelijke hal, betwijfelde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “In 2014 hebben wij allen – ook de oppositie – in een brownfieldconventant de hoofdbestemmingen voor dit gebied vastgelegd. Deze zijn wonen, handel, zorg, recreatie en KMO. Net als in andere steden willen wij wijken langs het water leefbaar maken. Aan die site staan al 7 woningen, zodat ook daar een grote evenementenhal voor overlast kan zorgen.”

  Sporthal

  “Een grote werkhal voor carnaval is voor de stad financieel niet haalbaar”, vulde schepen van sport en evenementen Marc Torrekens (Open VLD) aan. “Bovendien kun je daar toch nooit alle groepen een onderkomen bieden. We hebben wel een loods bekeken, erover onderhandeld en gekeken naar de beschikbaarheid. Van de eigenaar hebben we echter nooit een antwoord gekregen. We willen daar nog altijd werk van maken, nog voor de vakantie. Ik zie de stad eerder in een regierol. Na carnaval overleggen we met de carnavalsinstanties en de groepen over beschikbare ruimten.”

  Dat de stad daarentegen nood heeft aan een ruimere en grotere sporthal, stond voor de schepen buiten kijf. “De huidige barst uit haar voegen. Daarbij komt de vraag welke nieuwe sportdisciplines we willen laten spelen. We denken de bestaande sporthal te behouden voor de scholen en daarbuiten voor seniorensport en als evenementenhal.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons