• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Voorzitter stedelijke Feestcommissie neemt ontslag

  19 augustus 2017

  De voorzitter van de stedelijke feestcommissie Ninove, Magda Van Den Brempt, neemt ontslag uit haar functie. Eveneens zal ze niet langer zetelen in het overkoepelende carnavalscomité. Magda Van Den Bremp nam de functie van voorzitter waar sinds 2016, in opvolging van Peter De Meyer. Voorlopig zal ondervoorzitter Pascal Schietecat de feestcommissie voorzitten in afwachting van de aanstelling van een nieuwe voorzitter.

  Foto Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons