• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Boetnaalden sieren middenberm Centrumlaan

  31 maart 2021

  NINOVE – Het mobiele kunstproject De Sokkel heeft voor de negende installatie een plek gevonden op de Centrumlaan. De ‘Boetnaalden IV en V’, die er staan, zijn twee sculpturen van de West-Vlaamse kunstenaar Philippe Gouwy.

  Het project zet met regelmatige tussenpozen kunstwerken op de al of niet denkbeeldige sokkel, telkens op verschillende locaties. Voor de negende editie is gekozen voor de middenberm van de Centrumlaan, waar de passanten twee sculpturen kunnen zien.

  Boetnaalden

  Ze zijn vijf meter hoog, uit eik gesneden en gepolychromeerd in oranje en geel. Ze behoren tot een reeks van ‘Boetnaalden’, die Gouwy in 2016 maakte voor een project in Blankenberge.

  “Met deze naalden ‘boeten’ de vissers de gaten in hun netten dicht, zodat het leven hen niet door de vingers glipt. Verschillende onderdelen van de naalden zijn naar lichaamsdelen genoemd, wat hen een zeer menselijk gelaat en karakter geeft.”

  Met hun sterke, ranke verschijningsvorm zegt Philippe Gouwy de dialoog te zoeken met de typische woonvorm op de Centrumlaan. Ze sculpturen stonden er al eerder opgesteld, maar na één dag lagen ze plat door de stormwind. Inmiddels staan ze hopelijk steviger verankerd.

  Kunst blijft fragiel.

  Info: Philippe Gouwy.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons