• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De bisschoppen blijven solidair, maar ervaren de lockdown als een beperking

  07 december 2020
  De kerststal in Pollare.

  ALGEMEEN – De Belgische bisschoppen namen kennis van het ministeriële besluit, dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen verlengt tot 15 januari 2021.

  De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige maatregelen te nemen, die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder verlichten.

  Beperking

  Dit neemt niet weg, dat zij en vele gelovigen deze lockdown voor publieke vieringen in de kerken ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof.

  De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten. Ze willen in overleg nagaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden. Protocollen moeten een maximale veiligheid garanderen.

  Open kerken

  Ze herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden.

  Alleen of in hun gezinsbubbel zijn de gelovigen er van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen.

  De bisschoppen roepen de gelovigen ook op in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken in corona-veilige omstandigheden.

  En vooral om solidair te zijn met diegenen die het, mede door de corona-crisis, extra moeilijk heeft.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons