• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Erfgoedcel Denderland trok naar Ninove voor bedankingsnamiddag

  20 oktober 2018

  NINOVE – De Erfgoedcel Denderland trok naar Ninove om iedereen te bedanken, die meehelpt aan haar werking.

  Het is immers dankzij deze mensen dat Erfgoedcel Denderland een uitgebreide erfgoedwerking kan uitbouwen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de vrijwilligers die wekelijks religieus erfgoed inventariseren in de parochiekerken van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove.

  Een lokale gids leidde de medewerkers rond in de Abdijkerk en op de Abdijsite. Daarna volgde een begeleide wandeling doorheen het historisch centrum van de stad. Tot slot kregen ze een receptie aangeboden in de Koepoort, een ideale historische plaats om deze bedankingsnamiddag af te sluiten.

  Erfgoedcel Denderland werkt rond roerend erfgoed: alles wat verplaatsbaar is, zoals archiefstukken, archeologische objecten, andere collectiestukken. Ook het immaterieel erfgoed draagt hun zorg weg: dialecten, verhalen, tradities. Onroerend erfgoed zoals monumenten en landschappen valt buiten de werking.

  Ze brengen het erfgoed uit onze regio in kaart en maken het toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Ze besteden hierbij veel aandacht aan behoud en beheer. Om dit mogelijk te maken werken ze samen met iedereen die het cultureel erfgoed in onze regio een warm hart toedraagt, vrijwilligers én professionelen.

  ADU

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons