• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Maria Magdalena groet Sint-Theresia

  01 augustus 2020
  Maria Magdalena aan de voormalige Sint-Theresiakerk

  NINOVE – De komende maanden staat Maria Magdalena voor de voormalige Sint-Theresiakerk, nu buurthuis Berdam. Het beeld van Peter Jacquemin maakt deel uit van het mobiel kunstenproject ‘De Sokkel’.

  Jacquemyn (°1963) woont en werkt in Brussel. Hij is een veelzijdig kunstenaar, die zich uit in vele disciplines. Voor het beeld aan buurthuis Berdam zocht hij zijn inspiratie in de legendes rond de figuur van Maria van Magdala.

  “Volgens de overlevering tilden zes engelen haar na haar dood ten hemel. Dit tafereel was in de late middeleeuwen erg populair. Maar slechts weinig beeldengroepen overleefden de loop der eeuwen. Bij de meeste verdwenen de engelen. Dus bleef de centrale figuur vaak met zes paar handen over. Dit heeft een bevreemdend effect: Maria Magdalena, alsof twaalf handen haar betasten.”

  Zijn houtsculptuur verwijst daarnaar: “De meeste handen behoren duidelijk niet tot de figuur. Misschien zijn het restanten van de verdwenen sculpturen. Wat ontbreekt, stimuleert alvast de fantasie om de verloren beelden in gedachten te reconstrueren. De toeschouwer is ongewild en onbewust een creatieve partner, die het werk ‘meemaakt’. Een kunstwerk bekijken en beleven is een creatieve daad.”

  Peter Jacquemyn is de achtste kunstenaar, die een bijdrage levert aan ‘De Sokkel’. Bij elke verhuis naar een nieuwe plek plaatst een andere kunstenaar een vers beeld op de sokkel.

  MLI – Foto Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons