• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Op zoek naar restanten van de Berlindisverering

  02 februari 2021

  MEERBEKE – Berlindis was ooit een populaire heilige in de regio. Van die verering vinden we nog enkele sporen terug. We trokken naar de Sint-Pieterskerk, waar historicus Dirk Van de Perre ons tekst en uitleg gaf.

  Schrijvers van heiligenlevens (hagiografen) hadden niet echt historische bedoelingen. Ze wilden vooral een boodschap brengen aan het gewone ongeletterde volk. Dat had meestal geen tijd om als een sant door het leven te gaan, maar moest vaak krabben en wroeten om zich een minimale levensstandaard bij mekaar te harken. Een adellijke non als Berlindis kon hen de weg wijzen.

  De historische gegevens waren in de heiligenverhalen dan ook ondergeschikt aan die boodschap: leef volgens de leer van de kerk, spiegel je aan de heiligen en aanroep hen bij tegenslag. Vandaar dat je dergelijke hagiografieën heel vaak met een behoorlijke portie zout moet nemen.

  Berlinde

  Zo ook het levensverhaal van Berlinde/Berlindis. Het is bijvoorbeeld al niet duidelijk of ze in de 7de, dan wel in de 10de eeuw leefde.

  Ze zou een dochter geweest zijn van graaf Odelard in de Brabantgouw en van de heilige Nona van Meerbeke, een nicht van de heilige Amandus. Haar melaatse vader onterfde haar omdat ze weigerde van zijn beker te drinken. Hij maakte van de weeromstuit zijn bezittingen over aan de benedictijnenabdij van Nijvel. Na zijn dood keerde Berlinde terug uit haar ballingschap in Moorsel. Ze verbleef met andere zusters in de Sint-Pieterskerk van Meerbeke, door haar vader gesticht.

  Vee

  Berlindis staat vaak afgebeeld als non met een koe in haar buurt, soms met een beker bij zich. Ze is de patrones tegen veeziekten en epidemieën bij dieren. Rond Pinksteren trokken bedevaarders naar Meerbeke om haar voorspraak te vragen bij de bescherming van het vee.

  Eigenlijk was dit regelrechte concurrentie voor de norbertijnenabdij van Ninove. Daar vereerde men de heilige Cornelius, die ook al soelaas bracht tegen veeziekten. Veel bedevaarders betekende veel inkomsten en in bepaalde perioden heerste een echte handel in relikwieën van hele of halve heiligen.

  Relicten

  Inmiddels is die verering weggedeemsterd, niet in het minst omdat veehouders voor hun levende have meer vertrouwen op dierenartsen dan op stormgebeden of wijwater.

  Volgens pastoor Alexander is de Berlindislegende wel nog levend onder de Meerbeekse bevolking. Her en der vind je verwijzingen: de vervallen Berlindisput, kapellen in Meerbeke en Sint-Kwintens-Lennik, een straatnaam, een lied, een viering. In vorige generaties dook regelmatig de naam Berlindis op als meisjesnaam.

  Rond haar naamfeest op 3 februari heeft in Meerbeke in gewone tijden de kermis plaats, de eerste van het jaar in Ninove en deelgemeenten.

  Om onze kennis bij te spijkeren staken we ons licht op bij historicus Dirk Van de Perre, die zich als geen ander heeft verdiept in de lokale historie.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons