• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Oproep erfgoedprijs 2020 voor erfgoedgemeenschappen

  22 mei 2020

  OOST-VLAANDEREN — De provincie lanceert een nieuwe Onroerend Erfgoedprijs. De € 10 000 gaat naar een voorbeeldige realisatie of een bijzondere verdienste op vlak van onroerend erfgoed door een erfgoedgemeenschap. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 15 juli.

  Dit jaar is de prijs dus bestemd voor een ‘erfgoedgemeenschap’. Dat is een groep(je) mensen, die zich verenigen rond een bepaald monument. Het kan bijvoorbeeld gaan om buurtbewoners, die de kapellen in hun buurt onderhouden. Of starters, die een oude fabriek een tweede leven geven. Maar ook mensen, die zich inzetten om grafmonumenten te bewaren of leerkrachten, die rond het onroerend erfgoed in de buurt van hun school aan de slag gaan.

  Gedeputeerde Annemie Charlier toe: “Erfgoed kan niet zonder mensen, die het opmerken, onderhouden, openstellen. Heel vaak engageren zij zich op vrijwillige basis of in de marge van hun hoofdtaak. Om dit in de schijnwerpers te plaatsen, willen we met onze nieuwe provinciale Onroerend Erfgoedprijs in 2020 inzetten op erfgoedgemeenschappen.”

  De nieuwe erfgoedprijs kent een cyclus van drie jaar: het eerste jaar is het de beurt aan erfgoedgemeenschappen, het tweede aan erfgoedlandschappen en het derde aan herbestemming.

  Info: kandideren kan tot uiterlijk 15 juli via dit inschrijvingsformulier.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons