• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Pastoor Alexander: “Een gastvrije pastoraal voor alle mensen van goede wil”

  18 maart 2021

  NINOVE – Hoe reageert de lokale geloofsgemeenschap op het standpunt van het Vaticaan in verband met homofiele gelovigen? “Als een kleine rader in de wereldkerk dragen wij met velen ons steentje bij in de verkondiging van de blijde boodschap”, aldus pastoor Alexander Vandaele. “Dat was zo en blijft zo.”

  Maandag 15 maart bevestigde de Congregatie van de Geloofsleer (die waakt over de zuiverheid van het katholieke geloof) nogmaals, dat homoseksuele relaties een zonde zijn en geen huwelijkssacramenten mogen ontvangen. Die zijn voorbehouden voor een onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw.

  Thomas

  Daarmee herhaalt Rome het traditionele standpunt, dat Thomas van Aquino (1225-1274) formuleerde. Er zijn zonden tegen de menselijke orde (diefstal bijvoorbeeld) en (dood)zonden tegen de goddelijke orde. Tot die laatste categorie behoren alle daden, die ingaan tegen de finaliteit van de menselijke seksualiteit: de voortplanting.

  Op de keper beschouwd, is een verkrachting dan een minder erge zonde, dan het gebruik van een condoom bijvoorbeeld of een homofiele relatie.

  Bonny

  In het Westen is een dergelijke benadering helemaal niet meer vanzelfsprekend. ‘Roma locuta, causa finita’ (Rome heeft beslist, de discussie is gesloten) is hier niet langer het adagium. Dat bleek nog maar eens woensdag 17 maart.

  De Antwerpse bisschop Johan Bonny reageerde op die Vaticaanse stelling door een opiniestuk in De Standaard. Hij bood zijn excuses aan bij homoparen. Dat de katholieke kerk homoseksualiteit als zonde bestempelt, valt Bonny zwaar.

  “Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen”.

  Voor de Ninoofse pastoor Alexander Vandaele is die Vaticaanse uitspraak niets nieuws onder de zon. “Wij blijven een gastvrije pastoraal voeren voor alle mensen van goede wil. Dat was zo en blijft zo. Ik zal de gelovigen nu wel oproepen om een enquête rond synodaliteit in te vullen.”

  Bisschoppen

  Hij spreekt daarmee in lijn met de verklaring, die de Belgische bisschoppen daarover hebben gepubliceerd.

  Daarin zeggen ze te beseffen, dat dit standpunt van de Congregatie van de Geloofsleer bij vele homoseksuele gelovigen, hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt.

  “Sinds jaren werkt de katholieke kerkgemeenschap van ons land in al haar geledingen, samen met andere maatschappelijke actoren, aan een klimaat van respect, erkenning en integratie. Velen van hen zijn bovendien geëngageerd in een kerkelijk verband of een christelijke instelling.”

  De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen. Ze voelen zich daarbij gesteund door de brief ‘Amoris Laetitia’ (De vreugde van de liefde), die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynode van 2015: “Onderscheiden, begeleiden en integreren: dat blijven voor de bisschoppen de belangrijkste sleutelwoorden.”

  De Faculteit Theologie van de KU Leuven organiseert een enquête over synodaliteit in de katholieke Kerk: over medeverantwoordelijkheid en inspraak van alle gelovigen. Deze gebeurt met het oog op de Bisschoppensynode in 2022.

  Info: enquête over synodaliteitbisschop Johan Bonny.

  Vaticaanstad, met het Sint-Pietersplein.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons