• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Stad deelt extra geld uit aan verenigingen

  20 november 2020

  NINOVE –De stad ontvangt uit het Vlaams Noodfonds Cultuur (€ 87,3 miljoen) een budget van € 460.683,79. Deze middelen gaan naar de ondersteuning van het lokale verenigingsleven en de versterking van het plaatselijke cultuur-, jeugd- en sportbeleid.

  Aan de hand van een digitale vragenlijst polste het stadsbestuur bij de lokale verenigingen naar het inkomstenverlies, dat ze sinds het uitbreken van de corona-pandemie hadden geleden.

  Voorstellen

  Meer dan 130 verenigingen namen hieraan deel. Zij meldden € 2.125.000 aan gederfde inkomsten en extra kosten.

  Ze gaven ook aan hoe ze de toegekende middelen op een duurzame manier willen aanwenden.

  Op basis daarvan keurde de gemeenteraad op 17 september een voorstel goed voor een evenwichtige en rechtlijnige verdeling.

  Voor iedereen

  Alle erkende sport-, jeugd-, senioren- en cultuurverenigingen krijgen dit jaar een dubbele subsidie, volgend jaar een halve extra subsidie. In totaal is dit € 171.902 in 2020 en € 85.951 in 2021, bovenop de normale jaarlijkse werkingssubsidies.

  De harmonieën krijgen daarbovenop nog eens het bedrag, dat ze vroeger van de provincie kregen.

  De carnavalsverenigingen ontvangen € 42.048 extra. Daardoor zal elk van hen nog eens het prijzengeld van de stoet van 2020 ontvangen.

  Een aantal vzw’s, die een parochie- of feestzaal uitbaten, ontvangen een premie van € 4.000, naar analogie met de hinderpremie voor de horeca-uitbaters.

  De niet-erkende verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor een extra subsidie uit het noodfonds. Zij contacteren de dienst cultuur: cultuur@ninove.be of 054-50 52 85.

  Investeringen

  Tenslotte gebeuren extra investeringen met een deel van het Vlaams gelden, vooral ten voordele van de verenigingen.

  In elk buurthuis komt wifi. Er wordt een tweede podiumwagen aangekocht.

  Er blijft dan nog een reserve van € 55.000 voor de organisatie van sociaal-artistieke projecten, dorps- of wijkfeesten in 2021.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons