• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Is jouw evenement corona-veilig?

  09 juli 2020

  NINOVE – Om initiatiefnemers te helpen bij de veilige organisatie van een evenement, ontwikkelde de overheid een ‘evenementenmatrix’.

  Onder bepaalde voorwaarden kunnen sinds 1 juli opnieuw evenementen plaatsvinden. De nationale veiligheidsraad liet hiervoor een kader uitwerken. Met die ‘evenementenmatrix’ kun je berekenen of jouw organisatie veilig kan gebeuren.

  Schepen voor evenementen Marc Torrekens (Open VLD): “We vragen om eerst deze matrix in te vullen en het resultaat samen met de evenementenaanvraag aan onze dienst te bezorgen. Zo zien wij direct of dat evenement corona-veilig is of niet. In het protocol lezen organisatoren waaraan ze moeten voldoen.”

  De stadsdiensten gebruiken de komende weken een bijzondere procedure om alle evenementenaanvragen op korte termijn te behandelden. ”Op die manier kunnen we de aanvrager snel op de hoogte brengen of en onder welke voorwaarden het evenement mag plaatsvinden”, aldus nog de schepen.

  Info: protocol en matrixaanvraagformulierevenementenmatrix.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons