• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Ronde Tafel over zelfdoding: hoe signalen herkennen en bespreken

  24 september 2020

  NINOVE – Ronde Tafel 74 organiseert donderdag 1 oktober een informatieavond over zelfdoding (suïcide). Dit gebeurt in samenwerking met het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP).

  Zelfdoding vormt één van de grootste doodsoorzaken in Vlaanderen.

  Vragen

  Tijdens deze lezing zal je antwoorden krijgen op een aantal vragen.

  – Welke zijn de exacte cijfers?
  – Wat brengt iemand tot zelfdoding?
  – Welke misverstanden bestaan er rond zelfdoding?
  – Hoe kunnen we suïcide  voorkomen?
  – Hoe kan je signalen van suïcidegedachten sneller opmerken?
  – Wat kan/mag je doen bij iemand met neiging tot zelfdoding?
  – Hoe kan je samen het gesprek daarover aangaan?
  – Waar kan je terecht en welke hulpmiddelen zijn er?

  Praktisch

  • Datum en uur: 1 oktober 2020 om 19.45 uur.
  • Plaats: cc De Plomblom, Graanmarkt Ninove.
  • Inkom: gratis (vrije toegang).

  Info: Signalen herkennen en bespreken.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons