• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Bouw nieuwe stuw in Denderleeuw eind 2019

  27 juni 2018

  DENDERLEEUW/POLLARE – Waterwegbeheerder’ De Vlaamse Waterweg nv’ plant een nieuwe stuw in Denderleeuw. Die vormt een onderdeel van het grotere project ‘Stuwen op de Dender’, waarbij o.a. ook de sluis in Pollare is betrokken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts hoopt dat de werken effectief eind 2019 kunnen starten.

  De huidige stuw in Denderleeuw is sterk verouderd. Stuwkleppen zullen de oude schotbalken vervangen. De automatische bediening zorgt voor een nauwkeurigere en veiligere bediening. Na het voorontwerp volgt nu del technische uitwerking tot een definitief ontwerp. Van zodra dit klaar is, gebeuren de aanvragen voor de noodzakelijke vergunningen. Als nadien een aannemer is aangesteld, kunnen de werken op het terrein starten, vermoedelijk ten vroegste eind 2019.

  Stuwen op de Dender

  De plannen voor de bouw van de nieuwe stuw in Denderleeuw maken deel uit van het grotere project ‘Stuwen op de Dender’. De ‘Vlaamse Waterweg nv’ wil het risico op wateroverlast in het Denderbekken verkleinen. Daarom zijn onder andere de huidige stuwen op de rivier dringend aan vernieuwing toe. Naast de stuw van Denderleeuw komen ook de stuwen van Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst en Denderbelle aan de beurt. In Teralfene wordt de stuw afgeschaft.

  Maar de plannen omvatten meer dan het vernieuwen van de stuwen. Vorig jaar is het project ‘Ruimte voor water – Samen werken aan een Dender in balans’ opgestart. De ‘Vlaamse Waterweg nv’ werkt daarvoor samen met het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij werken maatregelen uit om de waterproblematiek in de regio aan te pakken. Samen met alle betrokkenen zoeken zij naar scenario’s, die naast waterveiligheid ook op ruimtelijk, economisch en ecologisch vlak een meerwaarde creëren. De optimale mix van maatregelen vormt de kern van een nieuw overstromingsrisicobeheerplan.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons