• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Oppompverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen

22 mei 2020

OOST-VLAANDEREN – Op basis van het advies van de droogtecommissie stelt wnd. gouverneur Didier Detollenaere vanaf 21 mei 2020 een captatieverbod (oppompverbod) in op een aantal waterlopen.

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Bij gebrek aan neerslag, daalden de peilen en debieten van de waterlopen snel.

Op basis van terreinwaarnemingen blijkt de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgegaan. Verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

De droogtecommissie adviseerde op 19 mei 2020 om een oppompverbod in te stellen. Op basis daarvan en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen stelt wnd. gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit vanaf 21 mei 2020 een captatieverbod in.

Voor onze regio geldt dat voor het stroomgebied van:

  • de bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek (POV015 – waterloop nr. O5160);
  • de Mark (POV017 – waterloop O5215);
  • de Wolfsputbeek (POV018 – waterloop O5103).

Het verbod geldt tot de opheffing ervan door een nieuw politiebesluit.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Het blijf belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en niet-essentiële toepassingen te vermijden.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.