• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Captatieverbod voor ecologisch kwetsbare waterlopen

  19 juli 2019

  OOST-VLAANDEREN – De waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere, heeft besloten om vanaf 19/07/2019 een captatieverbod in te stellen op waterlopen. Voor onze regio gaat dat o.m. over de middenloop van de Wolfputbeek.

  De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Bij gebrek aan voldoende neerslag, dalen de peilen en debieten van de waterlopen snel.

  De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. In ecologisch kwetsbare waterlopen komen (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voor. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

  Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16 juli 2019 geadviseerd voor een captatieverbod (ontrekken van water) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen. Tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om – op dit moment – een captatieverbod op te leggen.

  Op basis van dit advies heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen besloten om vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod in te stellen op waterlopen. Het verbod geldt tot opheffing ervan door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur.

  Voor onze regio zijn dat:

  1. het stroomgebied van de middenloop van de Wolfputbeek (waterloop nr. O5103),

  2. het stroomgebied van de Molenbeek – Pachtbosbeek (waterloop nr. O5160);

  3. het stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek (waterloop nr. O5197);

  4. het stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215).

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons