• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De stad erkent fout bij tijdelijke opslag van afval in Pollare-Dorp

  05 november 2020

  NINOVE – Schepen Marc Torrekens (Open VLD) erkent de fouten bij de opslag van afval en heeft meteen actie ondernomen om dit probleem op te lossen.

  In Pollare-Dorp zijn bouwafval, snoeiafval en asfaltpuin gevonden. Daarnaast stonden er ook gasflessen en asbesthoudende golfplaten.

  “Het gaat hier deels over afval van de stad en deels over sluikstorting”, aldus de schepen.

  Tijdelijk

  Hij wil graag toelichten hoe het afval daar is terechtgekomen en hoe de stad dit wil oplossen.

  “We geven toe dat er fouten zijn gebeurd. De technische dienst had beslist het snoeihout tijdelijk te stockeren op het terrein in Pollare-Dorp en het daarna te hakselen en te recupereren. We zijn ons ervan bewust, dat dit een foutieve beslissing was. Het asfaltpuin was geattesteerd freesasfalt. Het was verplaatst van de Fabrieksstraat naar Pollare-Dorp, waar het op een reguliere manier op een verharde ondergrond is gestockeerd.”

  Verder stonden nog enkele gasflessen van de stad en enkele onaangeroerde asbesthoudende golfplaten. “Sluikstorters hebben daar afval bijgeplaatst, zowel gasflessen als asbestafval.”

  Actie

  “We hebben hierin meteen actie ondernomen. De technische dienst is onmiddellijk gestart met het afvoeren van het afval. Het terrein in Pollare zullen we omheinen om sluikstorten tegen te gaan.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons