• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Groene Pluim voor vzw Red De Diepe Straten

  09 juli 2018

  NINOVE – Groen Ninove overhandigt naar goeie gewoonte jaarlijks haar Groene Pluim. Gezien de sperperiode is het dit jaar een symbolische pluim. De winnaar 2018 is de vzw Red De Diepe Straten.

  Voorzitter Annelies Lievens: “Vorig jaar deze tijd kwam plots het dossier van de leemontginning op tafel. Ontginningen De Mets (ODM) wou 3 ha ontginnen en deze samen met de bestaande putten achter de woonwijk Ter Duyst opnieuw opvullen; maar liefst 9,5 ha. Dat betekende 1 miljoen m³ grondtransport door onze straten en langsheen scholen. Dit alles op percelen, die grenzen aan het beschermd landschap De Diepe Straten. Pure waanzin.”

  De vzw Red De Diepe Straten organiseerde een waar volksprotest en diende een gigantisch bezwaardossier in. De stad adviseerde hierdoor negatief en de ontwikkelaar trok het dossier in. Schepen Wouter Vande Winkel: “We hopen dat we na de verkiezingen de kans krijgen om een stadsbos te ontwikkelen dat vanachter de Lange Muren doorloopt naar de Diepe Straten. De leemputten moeten hun nabestemming krijgen: recreatief groen. Opvulling is daarvoor niet nodig.”

  Voorzitter Annelies Lievens: “Dankzij de vzw Red De Diepe Straten en de bevolking komen die zware vrachtwagens er voorlopig niet, komt de leefbaarheid van de buurt niet verder in ’t gedrang en kunnen onze kinderen veilig naar school blijven gaan. We willen echter niet indommelen. Vandaar dat we één jaar na de aanvraag deze pluim uitreiken, om te tonen dat we alert moeten blijven in dit dossier. Zolang die nabestemming niet gerealiseerd is, blijft een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen.”

  Stadsdebat

  Joris Van Ongeval, voorzitter VZW Red De Diepe Straten, is blij met deze erkenning:“We zijn in ons opzet geslaagd dankzij de meer dan 1.500 mensen, die ons gesteund hebben via de petitie, de zwarte vlaggen en de ettelijke bezwaarschriften. Ook hen komt deze Groene Pluim toe. Dit is geen eindpunt, maar een beginpunt. We wensen dat de partijen zich engageren om in de komende verkiezingsronde hun duurzaam plan kenbaar te maken voor de Diepe Straten. We zijn ervan overtuigd dat we enkel op deze manier de Diepe Straten kunnen vrijwaren van de verdere ontginning en opvulling. Aangezien het grootste gedeelte van dit gebied zich op grondgebied Ninove bevindt, menen we dat het aan Ninove is om initiatief te nemen.”

  De voorzitter suggereert daarom de organisatie van een stadsdebat, waarbij omwonenden en inwoners van Ninove en Haaltert hun idee voor de Diepe Straten kunnen kenbaar maken. “Ook de visie/dromen van andere betrokkenen zoals sportverenigingen, natuurverenigingen en de erfgoedraad zijn van onmiskenbaar belang. Het is aan het bestuur om dit dan te realiseren in de komende legislatuur. Hierbij mogen we ook de verkeersveiligheid niet vergeten. Een veiliger Denderhoutembaan en schoolomgeving in Ninove en Haaltert, het bannen van zwaar verkeer door de nauwe straten van Denderhoutem zijn ook absoluut noodzakelijk. Het tekenen van het ‘Charter werfverkeer’ in schoolomgevingen door beide besturen kan een eerste stap zijn, maar geen eindpunt.”

  De vzw Red De Diepe Straten zal hier de komende maanden op terugkomen. “Ondertussen blijven we alert en ijveren we voor een leefbare en veilige omgeving.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons