• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Het Ninoofs klimaatplan: een stand van zaken

  07 februari 2019

  NINOVE – In 2016 heeft de stad zich in het burgemeestersconvenant geëngageerd voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2020. Jong-N-VA vraagt zich af of Ninove wel echt werk maakt van de realisatie ervan. Volgens klimaatschepen Vande Winkel (Samen) is er echter geen vuiltje aan de lucht, integendeel.

  Ninove ondertekende het burgemeestersconvenant. Een CO2-nulmeting van 2011 vormt de basis. Tegen 2020 verbindt de stad er zich toe om 20 % minder CO2 uit te stoten, 20 % hernieuwbare energie te produceren en 20 % energie-efficiënter te worden. Het klimaatactieplan is in maart 2016 goedgekeurd en startte in april van dat jaar.

  Monitoringsverslag

  Als evaluatie moet Ninove om de twee jaar een monitoringrapport indienen én publiceren. Elke vier jaar gebeurt een update van de uitstootinventaris. De Jong-N-VA vraagt zich echter af of dit monitoringsverslag al ergens is gepubliceerd. Ze kunnen dit niet vinden op de website van de stad noch op de site van het burgemeestersconvenant zelf.

  “Wij hopen dat het monitoringsverslag de Ninovieter snel zal bereiken”, aldus Niklas Arents, voorzitter van Jong N-VA. “We zijn uiteindelijk al bijna drie jaar na de ondertekening. Dat is nu net iets wat de ‘brossers voor de bossen’ aanklagen. Het duurt allemaal veel te lang voordat de politiek iets onderneemt voor ons klimaat. Dergelijke stilstand kan zelfs leiden tot ontslag, zoals we hebben gezien in de Vlaamse regering met Joke Schauvliege. We willen voorkomen dat burgemeester Tania De Jonge en schepen van klimaat Wouter Vande Winkel worden bestookt met duizenden sms’en om hen wakker te schudden.”

  Realisaties

  “Ons rapport is volledig klaar”, zegt schepen Vande Winkel. “Dat het nog niet is gepubliceerd had te maken met een extern technisch probleem van de website. Maar mij is gemeld dat dit nu is opgelost.”

  Inhoudelijk staat Ninove volgens de schepen al heel ver. “Ik denk in de eerste plaats aan het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord. We werken ook aan de vergroening van ons wagenpark door de aankoop van 4 vrachtwagens op CNG. Het nieuwe politiecommissariaat zal energieneutraal zijn. Verder stimuleren wij de groepsaankopen van zonnepanelen en dakisolatie. Via het EFRO-project lieten 20 bedrijven een energiescan uitvoeren; binnen een termijn van 3 jaar realiseren zij de aanbevelingen. Dat zal goed zijn voor een besparing van 380 ton CO2 per jaar.”

  De stad investeerde € 125.000 in de energiezuinige nieuwbouw van de stedelijke basisschool Windekind. “Wij krijgen ook een subsidie voor energiebesparende investeringen van het bestaande gebouw. Volgens het klimaatplan van het Energielandschap Dender komen in Denderwindeke en Pollare windmolens. Er zijn er 4 gepland, maar wellicht zijn het er meer. We zitten globaal op schema en afhankelijk van die windmolens zullen we zelf voorliggen op onze doelstellingen.”

  Niet onder de indruk

  Niklas Arents is niet onder de indruk en heeft meer vragen dan hij antwoorden kreeg. “Volgend jaar moet Ninove 35.684 ton CO2 besparen. Hoeveel is er in 2016-2017-2018 al bespaard geweest? Hoe groot was het succes van de groepsaankoop van zonnepanelen? Volgens de CO2-nulmeting uit 2011 is amper 3,41% van het Ninoofse potentieel aan zonne-energie benut. Hoeveel is dit dan ondertussen gestegen?”

  De vergroening van het stedelijk wagenpark de LED-straatverlichting wegen volgens hem niet zwaar door. “De stadsdiensten zijn verantwoordelijk voor amper 2% van de Ninoofse CO2-uitstoot. Goed voor 0,0018% van het totaal (wagenpark) en 0,0032% van het totaal (straatverlichting).”

  Info: EFRO-projectEnergielandschap DenderBurgemeestersconventantJong N-VA Ninove.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons