• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Premies voor gevelbank of -tuintje

  24 mei 2019

  NINOVE – Wil jij jouw gevel verfraaien met een bank of een tuintje? Dan kun je voor de inrichting ervan een stadssubsidie aanvragen.

  Om het contact tussen buren te bevorderen, heeft de stad Ninove een subsidie uitgewerkt voor het plaatsen van een gevelbank aan jouw woning.

  Gevelbanken zijn ideaal voor een gezellige babbel met de buren. Deze versterken de sociale samenhang en dragen bij tot een actiever buurt- en straatleven.

  Een gevelbank kun je bevestigen aan een gevel over het openbaar domein of plaatsen op het openbaar domein. Je moet ze wel kunnen wegnemen. Je moet ook een veilige voetgangerszone waarborgen van 1,5 meter.

  Geveltuin

  Met een geveltuin breng je wat natuur in je straat. Het fleurt jouw huis en de straat op. Bovendien maken planten zuurstof aan en filteren ze fijn stof.

  Voor een tegeltuintje haal je één of meerdere tegels tegen de voorgevel weg en plant je er wat groen. Het voetpad moet na de aanleg van het tegeltuintje nog een vrije doorgang behouden van minstens 1,5 meter.

  De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn: geen sterk gedoornde of hoog en breed groeiende planten. Klimplanten moet je goed aan de gevel verankeren en plantenwortels mogen het voetpad noch de leidingen van de nutsvoorzieningen beschadigen. Rond het tegeltuintje breng je een stenen afboording aan van 10 tot 40 cm hoogte.

  Ook voor de aanleg daarvan kun je een stadssubsidie krijgen. Het bedrag daarvan stemt overeen met 70% van het totaal van de uitgaven voor de aankoop van bloemen, planten en/of materialen, met een maximum van € 200 aanvrager.

  Alle andere voorwaarden kan je nalezen in het subsidiereglement voor het aanbrengen van groenverfraaiing en/of gevelbanken op stadseigendom.

  Info: dienst Leefmilieu – 054-31 32 67 – leefmilieu@ninove.beSubsidiereglement

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons