Provincie koopt 8,5 hectare bos in Idegem

19 november 2020

GENT/GERAARDSBERGEN — De provincie Oost-Vlaanderen koopt binnenkort 8,5 hectare bos aan in Idegem. Voor dit bosgebied laat de provincie een ambitieus natuurbeheerplan opmaken, inclusief een erkenning als natuurgebied.

Het bosgebied bevindt zich in de Geraardsbergse deelgemeente Idegem, recht tegenover provinciaal domein De Gavers. De Dender meandert er tussendoor. Het toekomstig natuurreservaat ligt in het overstroombare gedeelte van de Dendervallei.

Meersen

De Dender wordt als regenrivier hoofdzakelijk gevoed door de afvoer van regenwater uit de ruime regio. Dat zorgt voor grote debietschommelingen naargelang de seizoenen. Het bos in Idegem heeft een belangrijke functie als waterbuffer in tijden van droogte en bij eventuele wateroverlast.

Van oorsprong behoort dit tot een meersengebied: moeras of drassig land. Een natte omgeving vertraagt het afbraakproces van planten en zet het zelfs helemaal stop. Op die manier ontstaat een natuurlijke klimaatbuffer tegen het teveel aan het broeikasgas CO₂.

Biodiversiteit

Het huidige bos bestaat vooral uit canadapopulier, es en zomereik en was tot nu privébezit. Het economische populierenhout was destijds nodig voor de inmiddels verdwenen luciferproductie in Geraardsbergen. Een overheidsinstantie als de provincie kan sterker inzetten op natuurbeheer en de ecologische waarde van het bos verhogen.

De provincie zal dit aangeslibd gebied geleidelijk omvormen tot een inheems natuurlijk bos. Er is plaats voor dood hout als een onmisbare bouwsteen in het bosecosysteem en er komen ook amfibieënpoelen.

Een natuurlijk bos gaat geleidelijk over naar open gebied door een soortenrijke bosrand met inheemse struiken en heesters zoals meidoorn.

Inheemse boomsoorten zoals de zomereik en de diverse wilgensoorten blijven maximaal behouden. Ook de cultuurpopulieren zijn biologisch waardevol als hoge broed- of rustplaats voor de ooievaars, die graag in het aanpalende Schendelbeke vertoeven.

Door open, lichtrijke plekken in het bos te maken, zal de spontane bosontwikkeling meer kansen krijgen. Waar mogelijk komt ook een bijkomend elzenbroekbos.

10% meer

Met de aankoop investeert Oost-Vlaanderen € 212.000 in bijkomende provinciale bossen. Op die manier werkt het provinciebestuur verder aan de ambitie om de provinciale natuur- en bosgebieden uit te breiden met minstens tien procent.

Riet Gillis (gedeputeerd voor Natuur en Klimaat – Groen): “Met deze aankoop zetten we verder in op de ontwikkeling van topnatuur in Oost-Vlaanderen. We maken werk van de omvorming tot een klimaatbestendig bos met een hoge biodiversiteit. Tegelijk hebben we ook oog voor zachte recreatie, zoals de mogelijkheid om te wandelen in dit prachtig groene kader.”

Het bos is momenteel nog niet toegankelijk voor het publiek.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons