Provincie laat wilde bijen inventariseren

  19 mei 2020

  OOST-VLAANDEREN – Natuurpunt zal in opdracht van de provincie een inventarisatiestudie maken over de soorten wilde bijen. De resultaten ervan zal de provincie verwerken in natuurbeleid. Maar ook individuele burgers kunnen de bijenpopulatie ondersteunen.

  Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur als bestuivers van wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen. Behalve de gekende honingbij, leven er in België zo’n 400-tal soorten wilde bijen. Hun aantallen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Ondanks hun enorme belang weten we te weinig over wilde bijen en hommels.

  En dus voeren medewerkers van Natuurpunt onderzoek in twee Oost-Vlaamse natuurgebieden: het Kloosterbos in Wachtebeke en natuurdomein Drooghout in Oosterzele. Op die manier kunnen ze verschillende kansrijke plaatsen en leefgebieden voor wilde bijen in kaart brengen. Vervolgens lijsten ze de aanwezige soorten wilde bijen op.

  Met de verworven kennis gaat de provincie aan de slag in haar beheerplannen van de natuur- en bosgebieden, die samen goed zijn voor 800 ha.

  Bijenmenu

  Maar ook de modale burger kan meehelpen aan een betere leefwereld voor de bijen. Zo kunnen inwoners met een tuintje mee zorgen voor voldoende stuifmeel en nectarrijk voedsel. Niet alleen zomerse bloeiers zoals lavendel, maar de wilg of de linde en zelfs klimop staan met stip genoteerd op het bijenmenu.

  Het gras van je gazon mag gerust wat langer groeien. Dat is niet alleen een goede maatregel bij droogte, die bloeiende madeliefjes, paardenbloemen of klavers zijn ook een perfecte maaltijd voor de bijen.

  Zelfs zonder tuin kan je meehelpen door nestgelegenheid aan te bieden. Een bijenhotel is een klassieker. Maar ook door wat hout, afgeknakte stengels of gaten en spleten in een zuid gerichte muur onaangeroerd te laten, help je solitaire bijen aan een goede nestplaats. En uiteraard gebruik je geen schadelijke pesticiden in je tuin, op je terras, balkon of koertje.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons