• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Provincie wil alternatieve waterbronnen in kaart brengen

  18 juli 2019

  OOST-VLAANDEREN – De provincie gaat de alternatieve waterbronnen in kaart brengen. Zo kan elke landbouwer bij waterschaarste nagaan welke bronnen in de buurt van zijn perceel beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden hij het water kan gebruiken.

  Water is wereldwijd schaars. Dat geldt ook voor Vlaanderen, dat op de vierde plaats staat van landen, die weinig water ter beschikking hebben. Enkel Korea, Tsjechië en Italië doen het nog slechter; Spanje en Portugal doen het een stuk beter. Daarenboven zal Vlaanderen door de klimaatverandering meer en meer af te rekenen krijgen met periodes van intensere piekregens en toenemende droogte.

  Landbouwers kampten de afgelopen twee jaar met een nijpend tekort aan water. In dergelijke situaties weten ze niet waar ze terecht kunnen met hun vragen omtrent alternatieve waterbronnen. De info daarover is heel versnipperd en verdeeld over verschillende instanties. Zo biedt Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) van de Vlaamse overheid een enorme hoeveelheid gegevens over de grondwatertoestand. Die databank is onbekend of moeilijk te raadplegen. Daarnaast is de overheid strenger in verband met het winnen van diep grondwater in actiegebieden en waakgebieden.

  Waterportaal

  Samen met het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) gaat de provincie, in het kader van een plattelandsproject PDPO, de waterbeschikbaarheid van alternatieve waterbronnen in kaart brengen voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector.

  Door een dergelijk overzicht aan te bieden bereikt deze info één van de belangrijkste waterverbruikers. Zo kunnen de land- en tuinbouwers duurzamer omspringen met het kostbare water en kan het beleid hen daaromtrent nóg beter bereiken. Tegelijk investeert de provincie in de uitbouw van een meetnet van waterpeilmetingen.

  Al deze info komt gebundeld en overzichtelijk weergegeven op de website van het Waterportaal. Dat overzicht moet zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn: een duidelijke structuur, korte en bondige toelichtingen en linken naar gerelateerde websites en/of contactpersonen. Zo weet de gebruiker onmiddellijk wat voor zijn bedrijf op die locatie de meest geschikte alternatieve waterbron is en welke acties hij moet ondernemen.

  Info: het Waterportaal.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons