• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  “Stad verspreidt verkeerde info over beperking watergebruik”

  21 juli 2018

  NINOVE – Wegens de aanhoudende droogte vaardigde provinciegouverneur Briers een politiebesluit uit om verspilling van drinkwater tegen te gaan. “De stad Ninove vond het interessant deze info ook via haar eigen nieuwsbrief te verspreiden”, aldus Kurt Van Den Driessche (N-VA). “Maar ze vatte de politieverordening echter verkeerd samen.”

  “In het besluit van de provincie staat duidelijk dat je door de droogte geen drinkwater meer mag verspillen voor het vullen van zwembaden, reinigen van wagens of terrassen en dergelijke meer. Tussen 8 en 20u mag je hiervoor trouwens ook geen ander water gebruiken, dus ook geen regenwater of putwater. Voor het gieten van planten zou dat ook weinig effect hebben omdat het water dan meer zou verdampen dan het in de grond zou indringen. Op de webstek van de stad staat echter dat het verbod op verspilling van drinkwater enkel zou gelden van 8 tot 20u. Maar dat klopt dus helemaal niet.”

  Wat de N-VA nog het meest tegen de borst stoot is dat de stad zo haar eigen burgers dreigt op te zadelen met aanzienlijke boetes. “Want een overtreding van de provinciale verordening kan behoorlijk wat kosten. Omdat de stad tijdens het weekend gesloten is roept de N-VA daarom op dit bericht massaal te delen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons