• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Versoepeling van de droogtemaatregelen in Oost-Vlaanderen

  18 augustus 2018

  NINOVE – De Droogtecommissie adviseerde op 17 augustus j.l. om code oranje te behouden, maar de huidige maatregelen te versoepelen. Het captatieverbod moet blijven, de gebruiksbeperkingen van water kunnen worden ingetrokken.

  De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers besliste om dit advies te volgen. Concreet voor de provincie Oost-Vlaanderen betekent dit het volgende.

  Verbod op captatie uit onbevaarbare waterlopen

  De regen van de laatste dagen bleek onvoldoende om de grote neerslagtekorten van de afgelopen maanden weg te werken. De peilen en debieten van vele rivieren en beken blijven dus laag met een verslechterde waterkwaliteit tot gevolg. Daarom blijft het verbod behouden om te capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen. De uitzonderingen daarop: de captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het eigen vee dat nog buiten staat.

  Bijkomend is er ook een captatieverbod voor water uit de Oude Dender voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Dit omwille van de vaststelling van blauwalgen op de Oude Dender in Dendermonde.

  Geen sproeiverbod, wel vuurverbod

  De regen en de gedaalde temperaturen zorgden wel voor een daling van het drinkwaterverbruik. Momenteel is dit normaal voor de tijd van het jaar. Daarom is het sproeiverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven. De gouverneur roept wel op spaarzaam te blijven omgaan met water.

  Het algemeen vuurverbod blijft voorlopig behouden. Op maandag 20 augustus 2018 komen de Oost-Vlaamse experten samen om de opgelegde maatregelen inzake brandgevaar te evalueren.

  Meer info: http://gouverneurbriers.be/droogte/

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons