• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Vzw ‘Red de Diepe Straten’ dringt aan op duurzaam en definitief plan voor natuurgebied

  13 mei 2020

  NINOVE – Blijkbaar hebben de mensen massaal de weg teruggevonden naar het prachtig gebied van de Diepe Straten. Ze zijn de natuur en de rust in hun directe omgeving nog méér gaan waarderen dan voorheen. De vzw ‘Red de Diepe Straten’ roept het stadsbestuur dan ook op om een duurzaam en ecologisch realistisch plan op te maken voor dit natuurgebied.

  De Diepe Straten zijn in april van vorig nog maar eens bedreigd geweest door de aanvraag tot het opvullen van de leemputten. Net als in juli 2017 schoten buurtbewoners in actie en dienden zij massaal bezwaarschriften in. De Diepe Straten zijn gelukkig weer even gered na een weigering tot vergunning.

  De vzw ‘Red de Diepe Straten’ drong bij het stadsbestuur toen nog eens aan op een definitieve en duurzame oplossing voor dit gebied. De stad Ninove zou de benodigde budgetten voorzien in haar meerjarenplan 2020-2025 en hier een randstedelijk recreatief groengebied realiseren.

  Het is tijdens deze coronacrisis heel duidelijk, dat de ontwikkeling van dit gebied een kans is voor het stadsbestuur om voldoende kwalitatieve groene ruimte beschikbaar te stellen voor zijn inwoners. De mentale en fysieke gezondheid gaan erop vooruit als je buiten tussen het groen even kunt ontsnappen aan de druk(te) en de onzekerheid

  Daarom roept de vzw ‘Red de Diepe Straten’ het Ninoofse stadsbestuur opnieuw op om zijn actieplan kenbaar te maken. De Diepe Straten en de open kouter moeten gevrijwaard blijven van mogelijke toekomstige vergunningsaanvragen. Om een duurzaam en ecologisch realistisch plan te kunnen uitwerken, stelt de vzw een dialoog voor met (lokale) experten.

  De inwoners van Ninove, Denderhoutem en omstreken hebben volgens de vereniging nu en in de toekomst meer dan ooit nood aan een groene leefomgeving, waarin ze de natuur en de rust kunnen opzoeken.

  Info: Red de Diepe Straten.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons