• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Waterschaarste: beperkte versoepeling van de maatregelen in Oost-Vlaanderen

  03 augustus 2018

  GENT – Op basis van het advies van experts zijn de maatregelen van 27 juli 2018 lichtjes aangepast. Het sproeiverbod blijft van toepassing. Voor de uitzonderingen mag men wel met niet-leidingwater sproeien van 18 uur ’s avonds tot 10 uur ’s morgens.

  Waarnemend-gouverneur Didier Detollenaere riep donderdag 02 juli opnieuw alle betrokken actoren samen om de situatie en de opgelegde maatregelen in de provincie te evalueren. De nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van 3 augustus 2018 en zijn onmiddellijk van kracht. Deze wijziging is er gekomen op vraag van de landbouwsector, omdat de beschikbare sproeiperiode te beperkt was voor de besproeiing van hun teelten. Het sproeiverbod blijft dus van toepassing, maar voor de uitzonderingen zijn de uren, waarop men mag besproeien, uitgebreid van 20 uur tot 8 uur naar 18 uur tot 10 uur. Deze versoepeling is doorgetrokken naar de andere uitzonderingen (moestuinen en sportterreinen).

  Sproeiverbod

  Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap. De weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag. Daarom blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen, maar enkel tussen 18 uur en 10 uur en met niet-leidingwater;
  • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18 uur en 10 uur met niet-leidingwater.

  Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen

  Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. Deze maatregel geldt echter niet meer voor het capteren van drinkwater voor het eigen vee, dat nog buiten staat, zodat het over voldoende drinkwater beschikt.

  Meer informatie en het politiebesluit vindt u op http://gouverneurbriers.be/droogte/

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons