• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Trage wegen volledig in kaart gebracht.

  06 juni 2017

  Ninove – De stad is rond met het in kaart brengen van alle trage wegen op haar grondgebied. Op woensdag 7 juni zijn alle vrijwilligers die aan dit project hebben meegewerkt welkom op een receptie op het binnenplein van het stadhuis. Ook wie in de toekomst wil meewerken aan de uitvoering van dit project is welkom om een glas mee tekomen drinken.De afgelopen jaren stelde de stad in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen,vzw Trage Wegen en vooral een hoop lokalevrijwilligers tragewegenplannen op voor het centrum en de deelgemeenten. Die plannen brengen niet enkel de trage wegen in kaart, maar adviseren ook over wat er met de tragewegen moet gebeuren. Na het bepalen van de visie rond wat er met de trage wegen moet gebeuren kan de stad nu overgaan tot de realisatie van die plannen:concrete maatregelen om het comfort op de trage wegen te verhogen. Dat kan gaan van het verharden van trage wegen tot het plaatsen van zitbankjes of het aanbrengen van signalisatie om wandelroutes te creëren. Ook wie niet aan de eerste fase heeft deelgenomen, is welkom om kennis te maken met het tweede luik van het tragewegenproject.

  Receptie in het kader van het tragewegenproject, binnenplein stadhuis  woensdag 7 juni om 19.30 uur

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons