• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  “Niet naleven richtlijnen zet bezoek aan Klateringen op de helling”

  23 juli 2020

  Corona brief Klateringen

  NINOVE – De directie van het woonzorgcentrum (WZC) Klateringen stelde de afgelopen weken vast, dat een aantal bezoekers de richtlijnen niet opvolgt. En dus volgt een laatste waarschuwing.

  Vele bezoekers houden zich aan de geldende richtlijnen. “Die mensen willen we daar uitdrukkelijk voor danken”, aldus een bericht woensdag 23 juli op de FB-pagina van Klateringen.

  “Helaas moesten we ook vaststellen, dat enkelingen de richtlijnen niet volgen. Dat houdt risico’s in voor onze bewoners, onze personeelsleden en voor de bezoekers zelf. Omdat wij die risico’s moeten beperken, houdt dit een gevaar in voor het verderzetten van de bezoekregeling (zowel in de cafetaria als op de kamers). Meerdere WZC’s (ook in de streek) hebben ondertussen al beslist het bezoek opnieuw te beperken of af te schaffen. In het belang van onze bewoners hopen wij dat het hier niet zover moet komen.”

  Deze melding geldt als een laatste verwittiging voor wie zich niet aan de richtlijnen houdt. “Elk personeelslid heeft het recht het bezoek onmiddellijk stop te zetten wanneer een bezoeker zich niet aan de afspraken houdt. De aard van de overtreding van de richtlijnen kan er ook toe leiden, dat we de toegang tot het gebouw voor onbepaalde duur ontzeggen aan bepaalde bezoekers.”

  Een week eerder had de directie al aangedrongen op een betere naleving van de richtlijnen. Die oproep viel bij sommigen blijkbaar in dovemansoren.

  We geven in bijlage de brief (zie link bovenaan), die directeur Steven Sonck en schepen Veerle Cosyns aan de familieleden bezorgden. Daarin staan alle maatregelen opgesomd.

  Info: WZC Klateringen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons