• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Afbraak ‘de Chinees’ opent doorgang naar Inghelantsite

  24 juni 2020

  NINOVE – Een gespecialiseerde firma is gestart met de afbraak van het voormalig Chinees restaurant op de Graanmarkt 39. Er zou een horecazaak in de plaats komen. De doorgang naar het achterliggend gebied zal toegang geven tot de Inghelantsite.

  De gemeenteraad besliste op 25 januari 2018 tot de openbare verkoop van het stadsgebouw Graanmarkt 39, gekend als ‘de Chinees’. De waarde van het gebouw is toen geschat op minimaal € 190.000.

  De doorgang blijft eigendom van de stad, ook de poort en de stenen er rond. Deze zullen in de nieuwbouw worden geïntegreerd.

  De stad onderzoekt de aanleg van een tijdelijke parking achteraan op het perceel van de stad, na de gedeeltelijke sloop van de voormalige Kaaischool.

  Inghelantsite

  Recent is een ontwerper aangesteld voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Inghelantsite. Value Partners verzorgt in opdracht van het stadsbestuur de realisatie van een masterplan in een samenwerkingsverband tussen verschillende publieke en semi-private partijen. In 2021 schrijft de stad hiervoor een architectuurwedstrijd uit.

  ‘Inghelant’ verwijst als oude plaatsnaam naar het gebied tussen de Burchtstraat, de Graanmarkt, de Oude kaai en de Dender. Het zou een verdwenen benaming zijn voor grasland. 

  Deze zone bestaat uit gronden van het OCMW, de stad, de Vlaamse Waterweg en enkele private eigenaars.

  De eerste krijtlijnen voor dit masterplan dateren al van 2013. Het huidige stadsbestuur kreeg de goedkeuring van de gemeenteraad voor een aantal aanpassingen. Het bestuur baseerde zich hiervoor o.a. op de Bouwmeesterscan.

  Groen en water

  De Inghelantsite moet een nieuwe groene ruimte zijn, gecombineerd met wonen en een kwaliteitsvolle publieke plek in de oude Kaaischool. Er zal minder bebouwing komen dan oorspronkelijk voorzien; geen speciaal aanbod voor zorgwonen, maar meer aandacht voor betaalbaar wonen. Die nieuwe invulling moet de aantrekkelijkheid van de stad bevorderen door veel groen en een sterke architectuur.

  De relatie met de Dender zal heel belangrijk zijn met een wandelkade langs de oever, terrassen en een vlonder. Door het open maken van de historische Denderarm komt het water in het binnengebied.

  De site zelf zal autoluw zijn. De Kaaischoolstraat krijgt halverwege een ‘knip’ en zal dus geen doorgaande weg zijn. Er komt zoals hierboven gezegd een doorsteek naar de site via de Graanmarkt, de open doorsteek aan de Burchtstraat blijft behouden. Die doorsteken zullen alleen toegankelijk zijn voor zacht verkeer.

  De sociale huisvestingsmaatschappij Dendersteek bouwt in 2020-2021 sociale appartementen op de hoek Oude Kaai-Graanmarkt-Mallaardstraat, de ‘zwarte parking’ in de volksmond.

  Het Sociaal Huis, met op de bovenverdieping sociale flats, zal in september in 2020 in gebruik zijn.

  Info: Inghelantsite.

  MLI-GNE – Foto’s Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons