• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De lokale armoedebarometer – Onderwijs in Ninove

  15 oktober 2020

  NINOVE – De organisatie ‘Decenniumdoelstellingen’ brengt sinds 2008 de armoede in Vlaanderen in kaart. Dat gebeurt op basis van 16 indicatoren. Wij geven in 4 bijdragen de resultaten weer voor Ninove. Vandaag: onderwijs.

  Die indicatoren zijn niet noodzakelijk en onmiddellijk gelinkt aan armoede. Ze duiden wel op een mogelijk armoedeprobleem nu of in de toekomst.

  Scores

  Volgens de resultaten van 2019 is de armoede in 275 van de 300 Vlaamse gemeenten (zeer sterk) gestegen in vergelijking met 12 jaar geleden. De cijfers dateren van vóór de corona-crisis.

  Een gemeente, die het beter doet dan in 2008 (of ander beginpunt) scoort positief of positiever. Wanneer amper iets wijzigde of verminderde, resulteerde dat in een 0 of een lagere score. Zo zijn er vijf evaluaties: -2, -1, 0, +1, +2.

  Daarnaast gebeurde ook nog een globale evaluatie. Ninove kreeg hier als eindscore -6 (tussen de uitersten 5 en -20). Hoe groter de (kans op) armoede, hoe negatiever de score.

  Kinderdagverblijven

  Score voor Ninove: 1

  In de opvang betaal je een inkomenstarief: een prijs op basis van je inkomen en de gezinssamenstelling.

  Onderwijsarmoede

  Score voor Ninove: -1

  De onderwijsarmoede indicator (OKI) wordt berekend op basis van 4 leerlingenkenmerken:

  • thuistaal niet-Nederlands,
  • laag opleidingsniveau van de moeder,
  • ontvangen van een schooltoelage,
  • wonend in een buurt met een hoge mate van schoolse vertraging.

  Schoolse vertraging

  Score voor Ninove: 1

  Schoolse vertraging is het aantal leerjaren vertraging, dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin deze zich normaal zou moeten bevinden. Leerlingen met slechts één jaar vertraging zijn niet opgenomen in deze evaluatie.

  Schoolverlaters

  Score voor Ninove:-2

  Leerlingen, die niet meer leerplichtig zijn en stopten zonder een kwalificatie, noemt men vroegtijdige schoolverlaters.

  Info: lees ook de bijdragen over kansarmoede, wonen en tegemoetkomingenLokale armoedebarometer Ninove.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons